30. Målsætning

Neuro Lingvistisk Programmering, NLP har en meget enkel måde at sætte mål på, og her kommer en lille advarsel. Det er et stærkt værktøj, brug det med omtanke og sørg for, at de mål, du sætter, er de mål, du virkelig ønsker. En anden advarsel handler om antallet af mål, du sætter. Hvis du sætter for mange mål, vil det ende med at være kontraproduktivt. Og vejen mellem succeserne vil være for lang. Tænk på feedbackcirklen af ​​Anders Ericsson i kapitel 29 eller Målrettet træning i illustration 29.1. Hvis det tager for lang tid for dig at komme rundt i den målrettede træningscirkel, kan du ende med mindre information og motivation. Dette er endnu en grund til at sætte realistiske mål. Det vil sikre, at du relativt hurtigt når dine kortsigtede mål. Derefter sætter du blot et nyt mål. På den måde kommer du hurtigt frem.

30.1 SMARTEF, målsætningsværktøjet

målsætningsværktøjet hedder SMARTEF og fungerer som en memoteknik. Hvert bogstav i ordet har en betydning. Det ser sådan ud:

S = Hvordan er målet specifikt?

Vær specifik med hensyn til, hvad du føler, hvad du ser eller hvad du hører.

M = Hvordan måler du målet?

Angiv specifikke mål. Hvordan ved du med sikkerhed, at du har succes?

A = Hvorfor er målet attraktivt?

Måske har du et alternativt mål, der er skjult under dette? Find det helt rigtige mål for dig.

R = Hvorfor er målet realistisk?

Skal du justere for at nå målet?

T = Hvad er deadline?

Hvilken dato eller måske klokkeslæt nåede du dit mål?

E = Økologisk = Hvorfor er målet ok med hensyn til dine ressourcer? Hvorfor er du i stand til at nå målet med hensyn til dine ressourcer som tid, familie, venner, ansvar osv.? Skal du justere for at nå målet?

F = Formuler målet på en positiv måde.

Det er her, du opsummerer målet i en meget præcis og komprimeret sætning.

Stil dig selv de åbne spørgsmål hvorfor, hvordan, hvad, hvem, hvor, hvornår og sørg for at have korte faste svar på spørgsmålene. Du vil måske endda skrive det ned. Det vil give dig en stærkere målsætning.