Den Fremragende Mellemleder

Erik Schwensen og Stig Brammer

Når vi taler om ledelse overser vi ofte og taler kun lidt om den helt særlige og betydningsfulde rolle som mellemlederen udfylder i vores virksomheder og organisationer. Det har vi gjort noget ved. Vi har skrevet bogen om ”Den fremragende mellemleder”, som du finder på vores hjemmeside (link). I denne artikel skriver vi lidt om baggrunden herfor og den særlige strategi, som de fremragende mellemledere, som vi har mødt, bruger kontinuerligt i deres daglige ledelsesarbejde ude i virkeligheden.  

Indledning

Der er mere end nogensinde brug for den Fremragende Mellemleder – både i forhold til ustyrlige finanskriser, omstruktureringer, rekruttering, fastholdelse og uddannelsesbehov. Så hvem er den mellemleder, der kan få andre med sig og navigere i kaos med stadig skiftende krav og behov, og hvilken ledelsesstil har den Fremragende Mellemleder? Hvilke træk går igen hos fremragende mellemledere i forskellige brancher og ledelsessituationer. 

I bogen om ”Den Fremragende Mellemleder” søger vi blandt andet svar på disse spørgsmål. Den handler om en stærk ledelsesmodel til at finde, indlære og anvende de værktøjer, som den moderne mellemleder netop nu har brug for som excellent leder i en kaotisk og uforudsigelig hverdag. 

Vi har valgt at fokusere på Mellemlederen, fordi det er vores opfattelse, at virksomhedens og organisationens allervigtigste ledelsesniveau befinder sig netop her. Her skabes fundamentet for virksomhedens resultater på godt og ondt. Mellemlederen skaber limen mellem organisations- og ledelsesniveauerne. Mellemlederen er den uundværlige grundstamme heri. Med andre ord indkredser vi fællestrækkene i denne bog og giver et redskab for andre mellemledere til at lære, hvad der karakteriserer den Fremragende Mellemleder, og hvad der skal til for selv at tilegne sig denne lederadfærd.

Bogen om og strategien for den fremragende leder fortæller historien om ledelse, og den fortæller en historie om den gode ledelse, hvor Lederen taler med medarbejderen, forstår medarbejderens historie, og samtidigt er helt ærlig overfor medarbejderen. Desuden ser Lederen medarbejderen som et fuldt og helt menneske, der ikke blot er en brik i puslespillet. Medarbejderen er derimod et menneske af kød og blod med styrker og svagheder. 

Fremragende Mellemledere har individuelle strategier (individuelle microstrategier) for, HVORDAN de gennemfører modellen ud fra deres unikke lederprofil og konteksten for den enkelte ledelsesopgave, herunder hensynet til de involverede personers personprofil. Forskellige former for situationsbestemt ledelse. Fremragende Mellemledere udnytter alle elementer i deres sanseapparater i udøvelsen af deres daglige ledelse.

HAWKEYE-modellen er generel. De enkelte konkrete ledelsesfortællinger og -ledelsesoplevelser fra hver enkelt Leder er gode og meget konkrete. Den generelle model viser, hvordan man kan bruge ledelsesmodellen i alle situationer.

HAWKEYE – Strategien for Den Fremragende Mellemleder

Ledelsesmodellen for Den Fremragende Mellemleder kalder vi HAWKEYE-modellen. HAWKEYE består af syv elementer. De syv elementer gennemføres som iterative processer, samtidigt eller hver for sig, koblet til hver eneste ledelsesopgave, hvor det er relevant.

1. HUNT – ”Non stop jagt på information og data”

Den gode leder er konstant på jagt efter valid information og data til brug for sit ledervirke, både af sig selv og andre. Den gode leder må derfor træne og udvikle sine sanser til at opfange, filtrere og rettidigt sende alle relevante data og informationer videre til de dele hjernen, som har brug for netop dem. Det gælder både eksplicitte data og tavs viden, verbal og nonverbal kommunikation.

2. ACT & ASK ”Agerer og stiller spørgsmål til alle involverede

Den gode leder stiller datagivende og nye spørgsmål, når hun eller han mangler svar eller kommer i tvivl og savner den netop tilstrækkelig beslutningskraft for at træffe sine bedst mulige beslutninger. Spørgsmålene stilles til alle relevant involverede.

3. WATCH ”Ser, lytter tit, mærker og føler reaktionen for at samle flere data og informationer

Den gode leder observerer og integrerer alle reaktioner på sin lederadfærd, stil og kommunikation. 

Trin 1 til 3 (HUNT – ACT/ASK – WATCH) fortsættes som en iterativ proces, indtil én fælles agenda for alle involverede er fundet, og som lederen vurderer bedst mulig i situationen, alt (hvad der er vurderet muligt) taget i betragtning.

4. KEY AGENDA ”Finder en fælles agenda for alle involverede

Den gode leder formulerer den fælles agenda for teamet, afdelingen etc. gennem inddragelse af alle berørte aktører. Kun ægte medinddragelse skaber det nødvendige medejerskab.

5. ENTHUSIASM ”Engagement, motivation og kompetencer gør forskellen

Den gode leder ved, at medarbejdernes motivation og kompetencer betyder alt for at være i stand til skabe og bevare egne, teamets og virksomhedens resultater og bedst mulige kerneydelser. Motivationsfaktorer indlejres naturligt i den gode leders daglige adfærd og er en integreret og naturlig del af de daglige arbejdsprocesser. Ledernes og medarbejdernes kompetencer videreudvikles på forkant af aktuelt behov. Den valgte kompetenceudvikling, som aftales leder og medarbejder imellem, er skabt ud fra både et ledelses- og et medarbejderperspektiv og i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv.

6. YESTERDAY ”Formulerer en vision og et mål og gør det til gårsdagens resultater

Den gode leder tegner og fortæller om billedet og oplevelsen af den fælles vision, som om den er nået, opfyldt og gjort til virkelighed. En forestilling om hvordan teamet, afdelingen og virksomheden er, arbejder og fungerer på den anden side af visionen, når leder og medarbejdere sammen ser tilbage på den dag, hvor visionen fuldt implementeret.

7. EVALUATION ”Når visionen er implementeret og målet nået, så evalueres med positiv feedback”

Den gode leder evaluerer kontinuerligt sin ledelse og organisationens og medarbejdernes virke med positiv og konstruktiv feedback. Både når det gælder det daglige arbejde og længerevarende opgaver og visioner, båd kortsigtet og langsigtet. Den gode leders evalueringer munder ud i nye ”jagter” på information og spiralen om HAWKEYE tager en ny begyndelse.

Vi skal videre

Indtil nu er vores HAWKEYE-model baseret på tre forskellige cases fra tre meget forskellige brancher (Bankverdenen, Psykiatriverdenen og Idrætsverdenen). Så vi har brug for endnu flere data og input for at kunne teste og justere HAWKEYE-modellen, så den over tid afspejler virkeligheden mere og mere og modellen tilføjes de nuancer, som gør den bredere anvendelig. 

Derfor er vi også interesseret i dine indspark og ideer i videreudviklingen af bogen og modellen, som vi betragter som dynamiske og levende produkter, fordi verden er i en konstant forandring, ligesom kravene til den fremragende mellemleder er det. Derfor hører vi gerne fra dig. Rigtig god Læselyst 