1. INTRODUKTION

1.1 Forord Ledere i dansk erhvervsliv og den offentlige sektor er under stadigt stigende ledelsesmæssigt pres. Omverdenens ofte kaotiske omskiftelighed – om det er finanskriser, ophedet arbejdsmarked med ekstrem efterspørgsel efter højtuddannede...

1.2 BAGGRUND

Der er mere end nogensinde brug for Den Fremragende Mellemleder – både i forhold til ustyrlige finanskriser, omstruktureringer, rekruttering, fastholdelse og uddannelsesbehov. Så hvem er han eller hun, der kan få andre...

1.3 Proces

Næste skridt var så at finde frem til, hvordan de bedste resultater skabes. I den forbindelse har vi foreløbigt analyseret tre virksomheder, Danske Banks forvaltningsafdelings med 400 medarbejdere, Håndboldholdet YDUN95, der blev...

1.4 Målsætning

Målet med bogen er at finde, beskrive og videregive den model som fremragende mellemledere bevidst eller ubevist benytter sig af. Vores definition for fremragende ledelse hjælper os til at vinkle vores analyser...

1.7 Hvad er fremragende ledelse

Der findes mange definitioner på, hvad fremragende ledelse er. For fremragende ledelse er situationsbestemt og kontekstafhængig. Den fremragende leder adskiller sig fra den gode leder ved netop at udøve den adfærd, som...

3. Konklusion

På baggrund af de foretagne interviews, de øvrige indsamlede data omkring projektet Den Fremragende Leder og den efterfølgende analyse kan følgende foreløbige konklusioner drages: De syv elementer gennemføres som iterative processer, samtidigt...