6.1.3.2 Overbevisninger fra NLP

Her finder du en række NLP-værdier, som er taget direkte fra Sue Knight’s bog ”NLP at Work”:

 • Alle har et verdensbillede:
  • Andres verdensbillede vil være anderledes end dit. Det er der ikke noget galt med. Det er ikke rigtigt eller forkert. At acceptere denne værdi er at acceptere og forstå folk som de er. 
 • Alle tager det bedste valg for sig selv, på det tidspunkt de tager deres valg:
  • Ved at tro på denne overbevisning, kan vi lære, hvordan vi forstår og tilgiver andre mennesker. 
 • Der findes ikke fejl kun feedback:
  • Vi kan lære fra mange forskellige situationer. Derfor skal vi kunne lære hele tiden, og denne overbevisning er central for at kunne lære på alle tidspunkter. 
 • Bag enhver handling er der en positiv intention:
  • Denne overbevisning er fundamental i vores evne til at tage hvad end, der sker med os, uanset hvad det umiddelbart gør ved os, og derefter dreje det til en læring, der får os til at vokse. 
 • Meningen med kommunikation kan ses på dets effekt:
  • Vi er sikkert ikke i stand til at styre vores omgivelser, men vi kan være opmærksomme på den effekt, vi har på vores omgivelser. Ved at have denne overbevisning tager vi det fulde ansvar for den effekt vores handlinger har.
 • Der er en løsning til ethvert problem:
  • Denne overbevisning er karakteristisk for folk, der finder nye veje, og som kan arbejde sig igennem eller rundt om udfordringer. Det er denne kilde af kreativitet, der er karakteristisk for ledere. 
 • Inden i os har vi alle de ressourcer vi nogensinde får brug for:
  • Ved at tro på dette, kan vi lære at trække på alle ressourcer, så som evner, attitude og overbevisning, som vi kommer til at bruge, for at opnå det vi ønsker. 
 • Den person med mest fleksibilitet i tænkning og handling har mest indflydelse:
  • Hvis det vi gør ikke virker, så vil flere valg gøre det mere sandsynligt, at vi finder en vej der virker. 
 • Krop og sind er en del af det samme system:
  • Vores sind og vores krop er fuldstændigt indbyrdes forbundne. Det der påvirker det ene, påvirker også det andet.
 • Hvis en person kan gøre det, kan alle gøre det:
  • Såfremt en person kan gøre noget, så kan det lade sig gøre at copy paste det til en anden person. På NLP-sprog ville man sige, at så kan det lade sig gøre at modellere det til en anden person. På denne måde kan alle person opnå at blive gode til noget på deres egen måde. 
 • Det vi ser i andre, er sandt om os selv:
  • For at se noget af kvalitet i en anden person, er vi nødt til at repræsentere dette i vores egen person. For at repræsentere det, skal vi have evnen til at reproducere det. På engelsk kalder Sue Knight det:”If you can spot it, you’ve got it.”

6.1.3.3. figur – hvordan virker overbevisninger

Herunder finder du tre forskellige figurer, der hver især fortælle en lille historie om overbevisninger. Den første figur fortæller den overordnede fortælling om, hvordan overbevisninger virker. De to næste figurer fortæller historien om to forskellige overbevisninger, der blev styrket. 

6.1.3.4. figur – hvordan virker en positiv overbevisninger

6.1.3.5. figur – hvordan virker en negativ overbevisninger