6. NLP-værktøjer i HAWK – EYE Modellen

I det følgende beskriver vi en række NLP-værktøjer, som vi beskriver her i bogen. En stor del af værktøjerne fandt vi også, da vi interviewede lederne i Danske Capital, YDUN95 og hos PCB. NLP-værktøjerne blev brugt i stærkt varieret grad. I bogen “Gør Det du er bedst til, bind 2” af Henrik Wenøe & Dr. Joseph Riggio og ”NLP at Work” af Sue Knight kan du finde alle detaljerne. Her har vi søgt at medtage de mest relevante NLP-værktøjer for den fremragende mellemleder. De fleste værktøjer kan med fordel bruges overalt i HAWK-EYE modellen, graden af brugen er kontekst- og situationsafhængigt. Nedenfor er NLP-værktøjerne dog kun nævnt én gang:

6.1. Hunt: Non stop jagt på information og data

6.1.0. Starting point

Ifølge Henrik Wenøe i hans nye NLP-system New NLPTM er der en klar opdeling mellem den negative røde zone og den positive grønne zone. Ligeledes er der en linje mellem fortiden og fremtiden.

Vi kan tænke på en positiv oplevelse fra fortiden, som vi kalder “Present State” eller PS. Vi kan også tænke på en meget positiv oplevelse fra fortiden, som vi kalder “Present State Plus” eller PS+. 

På samme måde kan vi tænke på en fremtidig oplevelse, som vi kalder “Desired State” eller DS. Vi kan også tænke på en meget positiv fremtidig oplevelse, som vi kalder “Desired State Plus” eller DS+.

Nogle mennesker vælger at fokusere på en negativ oplevelse fra fortiden eller beslutter sig for at tænke på en negativ fremtidig oplevelse. Dette kan give mening i nogle enkle situationer, men når vi arbejder med komplekse udfordringer, er det vigtigt at se på de positive aspekter og muligheder for at opnå ønskede resultater.

Uanset om det er i sport, arbejde eller personlige mål, så viser erfaringen os, at det at være negativ ikke fører til positive resultater. Det er bedre at fokusere på det positive og bruge det som en kilde til motivation og inspiration til at tage de nødvendige skridt mod succes.

Ved at arbejde fra den grønne positive zone og tage udgangspunkt i de positive oplevelser og ønsker, kan vi lettere nå vores mål og trives på vores rejse mod personlig vækst og præstationer. Det handler om at tage det første skridt med en positiv indstilling og bruge det som springbræt til at nå nye højder og opnå succes på alle områder af vores liv.

6.1.1. VAK – repræsentationssystemer

NLP (Neuro-Linguistic Programming) repræsentationssystemer refererer til de forskellige måder, hvorpå vi opfatter, bearbejder og repræsenterer husket information i vores sind. Ifølge NLP er vores opfattelse og forståelse af verden formet gennem vores sanser, tanker og følelser, og vi bruger forskellige repræsentationssystemer til at skabe mening og kommunikere med andre.

De primære repræsentationssystemer i NLP er:

 • Visuelt: Dette repræsentationssystem handler om vores evne til at opfatte og behandle visuelle informationer. Det omfatter billeder, farver, former, symboler og visuelle forestillinger. Mennesker med et stærkt visuelt repræsentationssystem tænker og kommunikerer ofte i billeder og bruger visuelle metaforer og analogier.
 • Auditivt: Det auditive repræsentationssystem handler om vores evne til at opfatte og bearbejde lyde, toner, stemmer og ord. Mennesker med et stærkt auditivt repræsentationssystem tænker og kommunikerer ofte gennem tale og lyd, og de er opmærksomme på klang, tonehøjde og rytme i kommunikationen.
 • Kinæstetisk: Det kinæstetiske repræsentationssystem handler om vores evne til at opfatte og bearbejde kropsfornemmelser, følelser, berøring og bevægelse. Mennesker med et stærkt kinæstetisk repræsentationssystem tænker og kommunikerer ofte gennem kropslige fornemmelser, gestikulation og brug af kropsudtryk.

Ud over disse primære repræsentationssystemer anerkender NLP også andre repræsentationssystemer som olfaktoriske (lugt), gustatoriske (smag) og taktil-kinæstetiske (fysisk berøring).

I NLP handler arbejdet med repræsentationssystemer om at forstå, hvordan en person foretrækker at opfatte og bearbejde information. Ved at identificere en persons primære repræsentationssystem kan man tilpasse sin kommunikation og præsentation af information, så den matcher personens foretrukne måde at forstå og lære på.

NLP repræsentationssystemer er nyttige værktøjer inden for ledelse, coaching, kommunikation og personlig udvikling, da de giver os mulighed for at skabe bedre forbindelse, forståelse og effektivitet i vores interaktioner med andre mennesker.

6.1.2. Predicates

Inden for Neuro-Linguistic Programming (NLP) er “Predicates” eller “Repræsentationssystemer” en vigtig del af kommunikation og forståelse af, hvordan mennesker opfatter og bearbejder information gennem deres sanser. Predicates refererer til de sprogstrukturer, som en person bruger til at udtrykke deres tanker, følelser og oplevelser.

I NLP identificeres normalt fem hovedrepræsentationssystemer, også kendt som “VAKOG”:

 1. Visuel (Visual): Mennesker, der foretrækker det visuelle repræsentationssystem, bruger ofte visuelle billeder, farver og billeder, når de tænker og udtrykker sig. De udtrykker ofte sig selv ved at sige ting som “Jeg ser, hvad du mener” eller “Det ser ud til at være godt.”
 1. Auditiv (Auditory): Personer, der bruger det auditive repræsentationssystem, fokuserer mere på lyde, toner og lytteoplevelser. De udtrykker sig typisk ved hjælp af ord som “Jeg hørte dig klart” eller “Lad os tale om det.”
 1. Kinæstetisk (Kinesthetic): Mennesker, der foretrækker det kinæstetiske repræsentationssystem, lægger vægt på fysiske fornemmelser, berøringer og kropssprog. De udtrykker sig ofte med sætninger som “Jeg føler mig godt tilpas med det” eller “Det gør mig glad.”
 1. Olfaktorisk (Olfactory): Selvom ikke alle har dette som et primært repræsentationssystem, kan nogle mennesker udtrykke sig gennem lugte og dufte. For eksempel kan de sige, “Det lugter dejligt” eller “Jeg kan lugte røg.”
 1. Gustatorisk (Gustatory): Ligesom olfaktorisk repræsentationssystem er det mindre almindeligt som det primære repræsentationssystem. Det involverer smagsoplevelser og smag. For eksempel kan de sige, “Det smager fantastisk” eller “Jeg kan smage saltet.”

NLP-udøvere bruger kendskabet til disse repræsentationssystemer til at forbedre kommunikationen med andre mennesker. Ved at identificere og observere de sprogstrukturer, som en person bruger, kan man opbygge en bedre forståelse af, hvordan den pågældende person opfatter verden omkring dem. Dette giver mulighed for mere effektiv kommunikation, da man kan tilpasse sin kommunikationsstil for at matche den anden persons primære repræsentationssystem.

Ved at være opmærksom på og bruge predikater i kommunikationen kan NLP-udøvere skabe en dybere forbindelse og bedre rapport med andre. Det giver også mulighed for at bruge forskellige kommunikationsstile for at nå forskellige typer mennesker og opnå bedre resultater i samtaler, coaching eller interaktioner generelt.

Her er en liste over ord og udtryk, der er relevante for hver af de primære repræsentationssystemer – visuel, auditiv og kinæstetisk:

Visuel (Visual):

 • Se
 • Billede
 • Syn
 • Klart
 • Lys
 • Mørke
 • Farverig
 • Gennemsigtig
 • Udseende
 • Perspektiv
 • Synsfelt
 • Fokus
 • Lysstyrke
 • Uklar
 • Tåget
 • Gennemsigtig

Auditiv (Auditory):

 • Høre
 • Lyd
 • Stille
 • Larm
 • Tale
 • Stemme
 • Lytte
 • Klang
 • Musik
 • Rytme
 • Tonehøjde
 • Melodi
 • Ord
 • Tale
 • Klarhed
 • Høj
 • Lav

Kinæstetisk (Kinesthetic):

 • Føle
 • Berøre
 • Trykke
 • Klemme
 • Blød
 • Hård
 • Temperatur
 • Smerte
 • Behagelig
 • Ubehagelig
 • Vibrerende
 • Kold
 • Varm
 • Behagelig
 • Bevægelse
 • Stabil
 • Balanceret

Selvom olfaktorisk (lugte) og gustatorisk (smage) repræsentationssystemer normalt ikke er de primære repræsentationssystemer for de fleste mennesker, kan de stadig spille en rolle i kommunikationen. Her er en liste over ord og udtryk, der er relevante for olfaktorisk og gustatorisk repræsentation:

Olfaktorisk (Olfactory – Lugte):

 • Lugte
 • Duft
 • Aroma
 • Stank
 • Parfume
 • Frisk
 • Muggen
 • Blomster
 • Røg
 • Frugtagtig
 • Krydret
 • Skarp
 • Mild
 • Stærk
 • Behagelig
 • Ubehagelig

Gustatorisk (Gustatory – Smage):

 • Smage
 • Smag
 • Sød
 • Salt
 • Sur
 • Bitter
 • Umami
 • Krydret
 • Mild
 • Stærk
 • Frugtagtig
 • Syrlig
 • Pikant
 • Behagelig
 • Ubehagelig
 • Delikat
 • Kvalmende

Disse repræsentationssystemer er mere sjældne som primære, men de kan stadig spille en vigtig rolle i kommunikation og oplevelse af verden for visse mennesker. Når man kommunikerer, er det godt at være opmærksom på, om folk udtrykker sig gennem disse sanser, da det kan give dig en dybere forståelse af deres oplevelser og præferencer.

Husk, at denne liste ikke er udtømmende, og der kan være flere ord og udtryk, der er relevante for hvert repræsentationssystem. Når du kommunikerer med andre, kan det være nyttigt at være opmærksom på, hvilke ord og sprogstrukturer de bruger mest, da det kan hjælpe dig med at etablere en bedre forbindelse og forståelse af deres opfattelse af verden.