2. Neuro Linguistic Programming, New NLP, og Den Fremragende Mellemleder

 

Neuro Linguistic Programming, NLP handler om at modellere det excellente, det bedste. Når det handler om ledere, så drejer det sig om at studere de exceptionelt dygtigste ledere. Det drejer sig om først at finde ud af, hvilke mentale strategier og hvilken lederadfærd de benytter sig af. Dernæst drejer det sig om at lære sig selv og andre at gøre det samme. NLP blev grundlagt af Dr. Richard Bandler og Dr. John Grinder tilbage i begyndelsen af 1970erne. De modellerede forskellige exceptionelt dygtige terapeuter for at afdække, hvad de gjorde. De ville også undersøge og finde ud af, hvordan de gjorde det, når de skabte de ekstraordinære gode resultater. Bandler og Grinder omsatte deres fund til en lang række af kommunikationsmønstre, -værktøjer og –modeller. Det blev grundlaget og ”værktøjskassen” for NLP og udøvelsen af NLP. NPL er siden er vokset i mange forskellige retninger, hvor New NLP, er en af dem. New NLP er udviklet af Direktør og Ejer af Acuity World, Henrik Wenøe, Vi er begge uddannet hos Acuity World. Vi er begge begejstrede for hele New NLP idégrundlaget og konceptet, så vi arbejder naturligvis også grundlæggende ud fra New NLP konceptet.

New NLP adskiller sig fra klassisk NLP ved ikke blot at handle om at modellere de allerbedste ledere. Det handler også om, at du bliver bevidst om, hvem du er, når du er i den mentale bedste tilstand, hvor du er allerbedst. Du tager dermed et nyt udgangspunkt for din adfærd, der hvor du fungerer allerbedst. Dermed knytter New NLP sig tæt til Appreciative Inquiry (AI) modellen af David L. Cooperrider. Det er en anerkendende og værdsættende tilgang, idet New NLP dog tager udgangspunkt i individet, hvorimod Appreciative Inquiry (AI) primært tager udgangspunkt i selve organisationen.

En anden vigtig forskel er, at klassisk NLP og Appreciative Inquiry (AI) bygger på en teori og tankegang om, at forandringer sker gennem den øverste del af hjernen, hvor mennesket først skal forstå, hvad der foregår, før de kan begynde at ændre adfærd. Det gør New NLP ikke. New NLP arbejder grundlæggende modsatrettet. New NLP begynder med at kalibrere både krop og psyke (sind), for at bringe den enkelte ind i den rette mentale tilstand. Først derefter begynder vi at arbejde med forandringen. Hermed kommer den ændrede adfærd ved, at forandringen begynder nedefra i de mere primitive dele af hjernen.

Denne omvendte strategi har Acuity World efterfølgende omsat til Acuity Performance Modellen. Acuity Performance Modellen er udarbejdet med stor inspiration fra Richard Bandler, John Grinder, Roye Fraser og Dr. Joseph Riggio’s arbejder. Acuity Performance modellens slutmål er den ønskede, ændrede adfærd – her Den Fremragende Mellemleders adfærd. Men for at ændre din adfærd, skal dine tanker ændre sig. Og for at dine tanker ændrer sig, skal dine følelser ændre sig. Men det er ikke nok. For at dine følelser ændre, skal dine emotioner ændre sig (dine emotioner er de elektriske og kemiske signaler, der konstant sendes rundt i kroppen). Og for at dine emotioner ændrer sig, skal din fysiologi ændre sig, fordi dine emotioner skabes af din fysiologi.

Det betyder, at når vi ønsker at ændre vores adfærd effektivt og efficient, så bliver vi nødt til at begynde nedefra. Vi begynder med at ændre vores fysiologi, som påvirker og ændre vores emotioner, som påvirker og ændre vores følelser, som påvirker og ændre vores tanker, som påvirker og ændre vores adfærd. Det gælder også for mellemledere, ja, det gælder os alle.

Du kan læse mere om Acuity Performance Modellen i bl.a. bogen ”Mental Fitness for Warriors –bliv Væredygtigt”. Det interessante ved New NLPs ledelsesfilosofi, kommunikationsmønstrer, værktøjer og modeller er, at de kan anvendes både individuelt, i grupper og teams uanset størrelse, på alle ledelsesniveauer og uanset i hvilken kontekst, man befinder sig i, på tværs af hele organisationen, niveauer og i forskellige brancher. Det gør New NLP-tilgangen meget robust og fleksibel og ledelsesmæssigt second-to-none. Den Fremragende Mellemleder er vores betegnelse for den mellemleder, der besidder og udnytter alle – eller næsten alle – de karakteristiske lederegenskaber, som vi har fundet frem til i vores modellering af de involverede deltagere i vores Cases. Det vil sige, at vores model af Den Fremragende Mellemleder er sammensat af en række lederes fremragende lederadfærd, som giver os grundelementerne til modellen på Den Fremragende Mellemleder. En lederadfærd, som vi har modelleret, ud fra de ledelsesoplevelser, som de interviewede har givet os, og som vi selv momentvis har oplevet gennem interviewene. Senere i bogen kan du se, hvordan du udfører fremragende ledelse.