7. Perspektivering

Der er mange bøger om topledere og deres topresultater, og der er en del færre bøger om fremragende mellemledere. Det er den bog, der mangler, og som du sidder med her. 

Vi ønsker at udbrede budskabet om, at fremragende ledelse kan læres. Det vil sige, at eksperten, der er blevet leder også kan lære at være en fremragende leder. Desuden kan mellemledere, der er gode ledere udvikle sig til at blive endnu bedre ledere og måske ligefrem fremragende mellemledere. Det kræver blot at lederen ønsker at lære, og at der er bøger, kurser, foredrag og instruktører, der kan lærer det fra sig. Det er det denne bog åbner mulighed for. Det er ikke alle, der fødes som gode ledere. Heldigvis kan alle lære, at blive fremragende mellemledere, hvis de gør en indsats. 

Denne bog udbreder budskabet om New NLP og fremragende mellemledere, bogen Den Fremragende Mellemleder og ikke mindst HAWKEYE modellen, som er en ny model for fremragende mellemledere. HAWKEYE er lavet på baggrund af en række undersøgende interviews, hvorfra vi har taget de bedste og mest fremragende ledelsessituationer. Vi analyserede derefter de bedste ledelsessituationer, og vi fandt en rækkefølge, som fremgår af vores model HAWKEYE. Hertil kommer en række ledelsesværktøjer, som bruges i ledelsessituationerne og som vi genkendte fra New NLP, Neuro Lingvistisk Programmering. 

Når det er sagt, så ser vi også anden ledelse, end det der er fremragende. Det kan du se i nedenstående illustration. Vi vil gerne bidrage med positiv, fremadrettet, nyudviklet evidensbaseret ledelse, som enhver kan lære. I bogen, i HAWKEYE, på vores kurser og til foredrag lærer folk fremragende ledelse, som er baseret på New NLP og som gør dig til en fremragende leder. 

På den måde bidrager vi til at gøre ledelse til noget, der udvikler mennesker, organisationer og samfund. I illustrationen kan du se udviklingen gennem tiden. Der går ganske enkelt en tidslinje fra bunden af illustrationen til toppen af illustrationen. Tidslinjen er ikke snorlige, men den er der. 

Den tidslinje vil vi holde fast i og videreføre, hvis du vil være med?

Vi ser bogen som et levende dokument, eller måske ligefrem en rejsebeskrivelse af den rejse, der leder frem til fremragende ledelse. Model og bog skal til stadighed udvikles. Derfor er det vores håb, at du vender tilbage og kontakter os. Det er blandt andet derfor, vi har lavet bogen på nettet, så den er lettere tilgængelig og lettere kan opdateres, når vi får inspiration til udvikling af bog og model. Kun på den måde kan vi lave en dialog, der giver mere viden til både læseren og forfatterne. På den måde skubber vi tidslinjen fremad.