6.5.2. 1., 2. og 3. position

NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) anvender begrebet “positioner” til at beskrive forskellige perspektiver eller mentale tilstande, som en person kan indtage i en given situation. Disse positioner er ikke fysiske placeringer, men snarere forskellige måder at tænke, føle og handle på. Her er tre af de mest almindelige positioner inden for NLP:

  • Første position: Første position repræsenterer ens eget perspektiv, hvor man ser verden gennem egne øjne. Det er en position, hvor man er fuldt ud bevidst om sine egne tanker, følelser og oplevelser. Ved at indtage første position fokuserer man på sine egne behov, ønsker og mål, og man er i stand til at udtrykke sig selv klart og ærligt.
  • Anden position: Anden position handler om at se verden fra en andens perspektiv. Det indebærer at sætte sig i andres sko og forstå deres tanker, følelser og oplevelser. Ved at indtage anden position kan man skabe empati, forståelse og forbindelse med andre mennesker. Det giver mulighed for bedre kommunikation og samarbejde. 

Det handler om at se verden fra den anden persons situation. Simpelthen at stå i den anden persons sko, og derfra se, høre og mærke alle de indtryk, der kommer til den person. Det er empati. 

Empati ligger i position 2 og i bund og grund er man empatisk, når man taler og forstår i 2. position. F.eks. er værdierne anerkendelse, frihed, ansvar og ligeværdighed alle 2. positions værdier. Det vil sige, at Lederen gerne vil anerkende medarbejderen, give medarbejderen frihed, ansvar og ligeværdighed, når Lederen udfører ledelse. 

  • Tredje position: Tredje position handler om at være en objektiv observatør, der ser situationen udefra. Det indebærer at træde tilbage fra ens eget og andres perspektiv for at få et bredere overblik. Ved at indtage tredje position kan man opnå objektivitet, få nye perspektiver og se på situationen mere objektivt.

Fluen på væggen er det klassiske eksempel på 3. position. Fluen sidder på væggen og observerer situationen med dig og den anden person. Det vil sige, at fluen ser, høre og mærker alt det I siger, gør og mærker. Fluen er ikke dig, og fluen er ikke den anden person. Derfor kan fluen ikke mærke jeres følelsesmæssige eller fysiske smerte. Fluen kan observere jeres smerter, men den er ikke selv en del af situationen, der sker imellem dig og den anden person. 

På den baggrund kan fluen på væggen være en interessant position at indtage i visse situationer. Forestil dig en situation, hvor en medarbejder kommer ind på dit kontor. Medarbejderen er helt ude af den, fordi vedkommende lige har været i en situation med en patient, som var smertefuld. I den situation kunne nogle finde på at være empatiske i position 2 andre kunne være selviske i position 1. Nogle mennesker ville vælge position 3, og ganske enkelt sidder på væggen og observere situationen mellem dem selv og medarbejderen. På måde ville de ikke mærke medarbejderens smerter, og de ville kunne samle langt flere data, som de derefter kunne bruge til at løse opgaven og situationen.

NLP-positioner bruges til at udvikle fleksibilitet i tænkning og adfærd samt til at forbedre kommunikation og forståelse. Ved at kunne skifte mellem forskellige positioner kan man opnå en større bevidsthed om sig selv, andre mennesker og den situation, man er i. Dette giver mulighed for mere effektive og velafbalancerede reaktioner og handlinger.

Ledelse kan deles op i personlig ledelse og personaleledelse. Personlig ledelse er det, der sker, når Lederen er i position 1. og personaleledelse er det, der sker, når Lederen er i position 2. 

Ledere kan også træne sig selv og deres team i at skifte mellem forskellige positioner efter behov. Dette hjælper med at udvikle fleksibilitet, forståelse og effektiv kommunikation. Ved at skifte mellem positioner kan lederen opnå en dybere forståelse af forskellige perspektiver og skabe bedre dialog og samarbejde.

Ved at bruge NLP-positioner kan ledere opnå en øget bevidsthed om sig selv og andre, forbedre deres kommunikationsevner og opbygge stærkere relationer med deres team. Det kan hjælpe med at skabe et miljø præget af tillid, forståelse og samarbejde, hvilket er afgørende for effektiv ledelse.