1.4 Målsætning

Målet med bogen er at finde, beskrive og videregive den model som fremragende mellemledere bevidst eller ubevist benytter sig af. Vores definition for fremragende ledelse hjælper os til at vinkle vores analyser og NLP uddannelsen giver os den teoretiske baggrund og metode til gennemførelse af modelingen af de udvalgte mellemledere. Senere i bogen fortæller vi lidt om NLP, der siden begyndelsen af 1970’erne har været grundlaget for modeling.

I denne bog er modeling, at vi interviewer en række mennesker, finder frem til deres unikke fremragende ledelsessituationer. Derefter går vi i dybden i hver fremragende ledelsessituation og finder de makro og mikro-strategier, der er forskellen der gør forskellen. Slutteligt sætter vi det hele sammen til en model for Den Fremragende Mellemleder.

I bogen undersøger vi Danske Capital og Psykiatrisk Center Ballerup. Ligeledes vil der være et kapitel om den fremragende håndboldleder fra YDUN95. Dette skyldes vores definition på Fremragende Ledelse, hvor det er afgørende, at vi medtager en analyse, hvor mellemlederens resultater er uomtvistelige. Håndboldholdet YDUN95 har en lang række danske mesterskaber bag sig og er ligeledes blevet Nordiske mestre i slutningen af 2009.

Bogen afsluttes med en beskrivelse af fællestræk hos Den Fremragende Mellemleder, som rollemodel for andre og en efterfølgende perspektivering, samt et idéoplæg til et kursus i ”Den fremragende mellemleder” og efterfølgende bilag.

Det unikke ved denne bog er, at vi sætter fokus på mellemledere på konkrete arbejdspladser og ikke mindst, at vi – via vores analyse – finder frem til de fremragende mellemledere, der på tværs af brancher opnår fremragende resultater.

1.5 Hvorfor endnu en model?

Der er flere grunde til, at vi lancerer endnu en model på det uoverskuelige og stadig mere udvandede ledelsesmarked.

For det første fandt vi, gennem vort samarbejde i vores projekt på NLP modul 2, en enkel og effektiv strategi for, hvad de allerdygtigste mellemledere rent faktisk gør i deres daglige ledelse af deres medarbejdere. En strategi, som netop gør forskellen mellem succes og middelmådighed. Og for det andet omhandler hovedparten af ledelseslitteraturen i dag topchefens rolle.

Vi fokuserer derimod på mellemlederen – det første ledelsestrin efter medarbejderen. ”En overset race”. Det er vores opfattelse, at virksomhedens allervigtigste ledelsesniveau netop er mellemleder-niveauet. Her skabes fundamentet for virksomhedens resultater på godt og ondt. Topchefen er ikke noget i sig selv. Hun eller han er kun noget i kraft af sine medarbejdere og ledere i frontlinjen.

 

1.6 Hvem er vi?

  • Erik Schwensen er pensioneret oberstløjtnant og har mange års erfaring med ledelse i Forsvaret. Han driver i dag Konsulentfirmaet ES-Leadership og har bl.a. en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.
  • Stig Brammer, er uddannet cand.polit., og officer af Reserven, og har mange års erfaring med salgsledelse i flere finansielle selskaber indenfor kapitalforvaltning og børsmæglervirksomhed. Han er i dag projektleder og problemknuser for Danske Bank Asset Management.