3. Konklusion


På baggrund af de foretagne interviews, de øvrige indsamlede data omkring projektet Den Fremragende Leder og den efterfølgende analyse kan følgende foreløbige konklusioner drages:

  • De Fremragende Mellemledere har en fælles strategi (makrostrategi) for, HVAD de gør, når de udøver fremragende ledelse. Den fælles strategi, som vi kalder PCB-modellen består af følgende syv elementer:

De syv elementer gennemføres som iterative processer, samtidigt eller hver for sig, koblet til hver eneste ledelsesopgave, hvor det er relevant.

  • De Fremragende Mellemledere har individuelle strategier (individuelle mikrostrategier) for, HVORDAN de gennemfører modellen ud fra deres unikke lederprofil og konteksten for den enkelte ledelsesopgave under hensyn til de involverede personers personprofil og de forskellige former for situationsbestemt ledelse.
  • De Fremragende Mellemledere udnytter alle elementer i deres sanseapparater i udøvelsen af deres daglige ledelse.