6.4.3. EPC (TM)

Exquisite Performance Coaching (EPCTM) er en coachingmodel, der er udviklet af Dr. Joseph Riggio i 2005, en erfaren coach og træner, der videreudviklerede NLP. EPCTM fokuserer på at fremme en dybere forståelse af menneskelig adfærd og præstation for at optimere resultater på personligt og professionelt plan.

EPCTM går ud over traditionel coaching ved at integrere forskellige principper fra NLP. Det unikke ved EPCTM er dets fokus på at skabe “ekskvisit præstation,” hvilket betyder at opnå resultater på et exceptionelt niveau, der går ud over det gennemsnitlige eller forventede. Modellen sigter mod at bringe klienter til et sted, hvor de kan præstere på deres højeste potentiale og nå deres mål på en ekstraordinær måde. Du kan læse om modellen på side 329 til 340 i bogen Do what you do best!, volume 2, der er skrevet af Henrik Wenøe og Jeseph Riggio. Bogen findes også på dansk. 

Her er nogle nøgleelementer i Exquisite Performance Coaching:

I første omgang befinder den, der skal coaches sig i et miljø med et sæt data, som kun findes lige nu. I samme øjeblik medarbejderen tager et skridt i retning af målet, vil medarbejderen få mere data. Det vil sige, man samler data på vejen mod målet, og man har ikke alle data fra starten. Det ligesom, når man kører bil, og målet er at ankomme hos venner, der bor 100 km borte. Når man kører om aftenen, kan man kun se de første par hundred meter, som lygterne lyser op, hvilket er rigeligt til at køre og navigere det første stykke. Derefter oplyses de næste par hundrede meter. Sådan bliver det ved til man er fremme ved målet. På samme måde fungerer EPCTM

Det vil sige, medarbejderen befinder sig i et miljø med et sæt data, som kun findes lige nu, og som ændres efterhånden, som medarbejderen bevæger sig fremad mod målet. 

I første omgang vil vi have medarbejderen til at beslutte sig for et mål, der ligger uden for den umiddelbare fatteevne. Man kunne naturligvis blot sige.

Jeg ved, der er frokost.

Jeg ønsker frokost. 

Jeg forventer frokost.

Jeg får frokost.

Her er frokost inden for medarbejderens fatteevne og derfor nem at forvente og nem at få. Vores opgave er, at få medarbejderen til at beslutte sig for et mål, som er uden for den umiddelbare fatteevne. Det gør vi ved at bede medarbejderen om, at ønske sig et resultat, der betyder meget og som gør medarbejderen glad og super tilfreds. Derefter beder vi medarbejderen om at fortæller os sin forventning. Nu har vi en forventning og et ønske. 

Nu skal vi have forventning og ønske til at være præcis det samme. Det skal være samme formulering i ord, og det skal være samme formulering non verbalt. Det vil sige eye access, smil, håndbevægelser, vejrtrækning, holdning skal være det samme, når medarbejderen kommer med sig ønske og med sin forventning. Dette sker ved at stille spørgsmål til hhv. ønske og forventning indtil der er et kollaps.  

På den måde har vi fået medarbejderen til at forvente sig noget, som er større end det, der umiddelbart er tilgængeligt. 

Årsagen er at vi relativt nemt kan ønske os noget, der ligger uden for vores comfort zone, men vi kan ikke forvente det. Denne teknik sørger for at vi forventer noget, der via vores ønske ligger langt uden for vores comfort zone. 

Desuden får næste altid det vi forventer os, men det vi ønsker os, er mindre sandsynligt at få. Derfor skal vi have ønsket til at blive vores forventning. På den måde forventer vi det, vi ønsker, og derfor får vi efter al sandsynlighed, det vi ønsker. 

T.O.T.E. betyder test, operate, test execute. Det vil sige, at vi tester om ønske og forventning er det samme, hvis det ikke er tilfældet, kører vi de to spørgsmål. Så tester vi igen, er det ikke tilfældet, kører vi de to spørgsmål igen. Så tester vi igen, og er både verbalt og non verbalt svar det samme, kan vi eksekvere. 

Næste skridt i denne model er at processen. Her beder vi medarbejderen, om at fortælle om sit første skridt i retning af det store mål. Dette skridt skal være, så lille og nemt, at det helt sikkert kommer til at ske. Ligeledes skal det være på plads til næste gang I ses. Efter dette delmål er på plads, har man allerede fået mere information og data. Miljøet har ændret sig, og der er flere informationer til næste skridt. Dette giver en feedback cirkel, der hedder viden, evner, erfaring. Efter der er samlet mere erfaring op, har vi mere viden og bedre evner. Derefter kan vi tage en beslutning om næste skridt, der baserer sig på højere og bedre beslutningsgrundlag. 

En ting der er vigtig at få med i sine beslutninger, er konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenserne kan være både positive og negative. Det vigtige er at få dem balanceret imod hinanden. Det er vigtigt at målet forbliver positivt, selv når man tænker de negative konsekvenser ind. De negative konsekvenser kan f.eks. være tid, hvor man har mindre tid til partner, børn, venner, sport og mange andre ting. Det skal man være opmærksom på, når man tager sin beslutning. 

Alt i alt starter EPCTM med at finde det helt store mål. Derefter finder man det første mål og begiver sig ind i en feedback cirkel, hvor man til stadighed får mere information og data, hver gang man tager et skridt hen i mod sit mål. 

6.5. Enthusiasm: Engagement, motivation og kompetencer gør forskellen

Inden for rammerne af Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) bliver entusiasme en hjørnesten for personlig transformation og livsglæde. Det er mere end blot en overfladisk følelse af glæde; det repræsenterer en dyb, indre iver for livet. I NLP bliver entusiasme til en bevidst valgt tilgang, der ikke kun farver vores tilgang til dagligdagen, men også guider vores handlinger og beslutninger på en meningsfuld måde.

NLP anerkender entusiasme som en betydningsfuld indre styrke. At opdage og dyrke denne passion bliver ikke bare en motivationsfaktor; det bliver en drivkraft, der driver en person mod at nå sine mål og opleve en dybere tilfredshed med livet. Inden for NLP er entusiasme ikke en tilfældig tilstand; det er en aktiv beslutning om at omfavne livets udfordringer med positiv energi.

I hjertet af NLP ligger også fokus på at transformere negative tankemønstre til positive. Entusiasme trives i en atmosfære af positivitet, og NLP-praktikere lærer at identificere og ændre disse tankemønstre bevidst. Dette går ud over blot at “tænke positivt” – det handler om at vække en dyb og varig entusiasme for de mål, vi stræber efter.

NLP’s anvendelse af teknikker som ankermønstre illustrerer, hvordan entusiasme kan associeres med specifikke situationer. Ved at etablere mentale ankre bliver det muligt at aktivere denne positive tilstand på kommando. Brugen af sprog og visualisering inden for NLP er en yderligere støtte til at styrke entusiasmen. Ved at vælge positivt sprog og visualisere succesfulde resultater skabes en dybere forbindelse til den indre iver.

NLP-praktikere tager entusiasmen ud af teorien og ind i praksis. Integreringen af entusiasmen som en bevidst praksis i dagligdagen indebærer valget om at fokusere på det positive, finde glæde i små øjeblikke og aktivt forfølge passioner, der antænder entusiasmen. Dette bliver ikke blot en tilfældig følelse; det bliver en valgt tilstand af bevidst positiv energi.

Fordele ved entusiasme inden for NLP strækker sig ud over overfladen. Øget energi og produktivitet bliver en naturlig konsekvens, da entusiasmen fungerer som en bæredygtig energikilde. Mentalt velvære forbedres også betydeligt, da en entusiastisk tilgang til livet korrelerer med en mere positiv tankegang. Derudover styrker entusiasmen selvdisciplin, da den skaber en indre motivation til at forfølge mål og opgaver.

I konklusionen fremhæves entusiasme inden for NLP som mere end blot en følelse; det er en dybt forankret livsstil. Gennem bevidste valg og anvendelse af NLP-teknikker kan praktikere dyrke og forstærke entusiasmen som en vedvarende kilde til livsglæde. Den indre styrke, som entusiasmen bringer, bliver ikke kun en motivationsfaktor; den bliver et kraftfuldt redskab til at navigere gennem livets udfordringer med positivitet og energi.