6.4. Key agenda: Finder én fælles agenda for alle involverede

6.4.1. SMARTER

NLP’s SMARTER er en struktureret tilgang til målsætning, der hjælper en person med at fastsætte veldefinerede og realistiske mål. Hver bogstav i ordet “SMARTER” repræsenterer et vigtigt aspekt af målsætningen:

 1. Specifikt (Specific): Målet skal være klart og præcist formuleret. Det bør besvare spørgsmål som “Hvad ønsker jeg at opnå?” og “Hvordan vil jeg vide, når jeg har nået det?”
 1. Målbart (Measurable): Målet skal være målbart og kvantificerbart, så det er muligt at evaluere fremskridt og resultater. Det indebærer at fastsætte klare kriterier for at vurdere målets opnåelse.
 1. Attraktivt (Achievable): Målet skal være attraktivt og motiverende for personen. Det bør være noget, der inspirerer dem og skaber en stærk drivkraft for handling.
 1. Realistisk (Realistic): Målet skal være realistisk og opnåeligt inden for personens evner, ressourcer og omstændigheder. Det bør være en udfordring, men stadig realistisk at nå.
 2. Tidsbestemt (Time-bound): Målet skal have en klar tidsramme eller deadline for opnåelse. Dette skaber en følelse af struktur og prioritering, så der er fokus på at nå målet inden for en bestemt periode.
 1. Engagerende (Exciting): Målet skal være engagerende og inspirerende for personen. Det bør vække entusiasme og følelsen af en meningsfuld præstation, der drives af personens interesser og værdier.
 1. Revurdering (Reevaluate): Dette aspekt handler om at kontinuerligt revurdere ens mål og beslutninger. Undervejs i processen bør personen tage tid til at reflektere over deres fremskridt, resultater og forhold til målet. Om nødvendigt bør målet justeres eller opdateres for at sikre, at det stadig er relevant og i overensstemmelse med ens ønsker og behov.

Ved at inkludere revurdering som en vigtig del af SMARTER-metoden bliver målsætningen mere dynamisk og tilpasningsdygtig. Det giver mulighed for at tilpasse sig ændrede omstændigheder og nye opdagelser undervejs og sikrer, at målet forbliver meningsfuldt og motiverende i hele processen. SMARTER-metoden med revurdering er en effektiv tilgang til målsætning inden for NLP-praksis.

6.4.2. De logiske niveauer

De logiske niveauer er en model inden for Neurolingvistisk Programmering (NLP) introduceret af Gregory Bateson og senere udviklet af Robert Dilts. Modellen beskriver forskellige niveauer af opfattelse og erfaring, som mennesker oplever og kommunikerer på. Disse niveauer repræsenterer hierarkiske lag af informationsbehandling og er nyttige til at forstå, analysere og påvirke adfærd og forandring på forskellige planer.

De logiske niveauer omfatter normalt følgende:

Sted (Environment): Dette niveau refererer til den ydre kontekst, det fysiske miljø eller de omgivelser, hvor en person befinder sig. Her spørger vi ind til – HVOR:

 • Hvor er du?
 • Hvilke omgivelser og miljø er du i?
 • Hvordan ser her ud?
 • Hvem er du sammen med? Hvordan behandler de dig?

Adfærd (Behavior): Dette niveau dækker den observerbare adfærd eller handlinger, som en person udfører i en given situation. Her spørger vi ind til – HVAD:

 • Hvilken adfærd har du? .. ser du?
 • Hvad laver du?
 • Hvilke handlinger foregår der?

Kompetencer og evner (Capability): Evner refererer til de færdigheder, kompetencer eller evner, som en person har, og som gør det muligt for dem at udføre bestemte handlinger. Her spørger vi ind til – HVORDAN:

 • Hvordan gør du, hvad du gør?
 • Hvilke færdigheder bruger du?
 • Hvad er du i stand til, som du ikke har gennemført endnu?

Værdier og overbevisninger (Beliefs/Values): Dette niveau omfatter de overbevisninger, værdier og holdninger, som en person har. Disse former ofte ens adfærd og styrer beslutninger. Her spørger vi ind til – HVORFOR:

 • Hvorfor handler du, som du gør?
 • Hvad er vigtigt for dig, ved at gøre det?
 • Hvad tænker du mest på?

Identitet (Identity): Identitet er det niveau, hvor en person definerer, hvem de er, og hvordan de ser sig selv. Det er mere grundlæggende end tro og omfatter ens opfattelse af ens selv. Her spørger vi ind til – HVEM:

 • Hvem er du, når du gør, det du gør, og tænker som du tænker?
 • Hvad definerer dig, som dig?

Mission og Visioner (Mission + Vision): Dette niveau refererer til ens overordnede formål eller mission i livet. Det omfatter ens forbindelse til noget større end en selv. Her spørger vi ind til – HVORHEN:

 • Hvad er dit formål?
 • Hvad kan du ellers se dig gøre/være?
 • Hvad er du en del af, som er større end dig selv?

I denne model antages det, at forandring eller udvikling i en person kan opstå ved at påvirke de højere niveauer via ændringer i de lavere niveauer. Med andre ord, ændringer på lavere niveauer vil normalt påvirke de højere niveauer, men ændringer på højere niveauer vil ikke nødvendigvis påvirke de lavere niveauer. For eksempel, hvis en person ændrer deres værdier og overbevisninger (niveau 4), kan det have indflydelse på deres adfærd, evner og endda identitet.

Disse niveauer bruges i coaching, terapi og personlig udvikling til at analysere og adressere forskellige aspekter af en persons erfaring og at hjælpe dem med at opnå ønskede ændringer.