6.3.4.2 De vigtigste pointer ved META-programmer

Meta-programmerne er dynamiske og kontekstafhængige, fordi menneskers tilstand ofte er afhængig af der, hvor de er. Når du er hjemme, har du det på én måde, og når du er på arbejde, har du det måske på en markant anden måde. Er du sammen med vennerne, måske en helt tredje måde. Så afhængig af hvor du er, er din tilstand som regel derefter og dermed dine meta-programmer og adfærd.

Når du, som leder, øver dig i at kalibrere, hvor dine medarbejdere og andre er lige nu, så har du også mulighed for at spille de META-programmer og den personprofil tilbage, som de har lige nu og dermed matche dem på et dybere og mere detaljeret niveau. Denne viden om og anvendelse af  META-programmer kan bruges til at møde andre mennesker, der hvor de er, og skabe tillidsfuld kontakt. Du kan tilpasse din måde at kommunikere på, så det matcher personen. Meta-programmer er også gode i teamarbejde, da de forklarer nogle af de menneskelige forskelle, som du oplever i teamarbejdet. Det kan føre til en større accept af forskelligheder og dermed bedre udnyttelse af de forskellige ressourcer, som det enkelte menneske besidder.

Når du taler med en person, kan du ved at lytte et par minutter til personen afkode hvordan denne tænker og bliver motiveret, så du kan designe dit sprog på en måde, så det bliver svært for personen ikke at blive motiveret til at gøre det, der skal gøres. 

Ved at anvende META Programmer inden for NLP kan vi udvikle større fleksibilitet i vores tænkning og adfærd. Når vi forstår vores egne META Programmer og er opmærksomme på andres, kan vi tilpasse vores kommunikation og interaktioner for at opnå bedre resultater. For eksempel kan vi tilpasse vores kommunikationsstil til at imødekomme behovene hos en detaljeorienteret person ved at give mere specifikke oplysninger eller tilpasse vores energiniveau.

I personlig udvikling kan META Programmer også være nyttige til at identificere områder, hvor vi ønsker at udvikle os. Hvis vi f.eks. opdager, at vi er meget nødvendighedsorienterede, kan vi arbejde på at åbne os for flere muligheder og tage flere risici. Ved at udfordre vores META Programmer kan vi udvide vores horisont og opnå større personlig vækst.

I konklusionen kan det siges, at META Programmer inden for NLP er en værdifuld model til at forstå individuelle forskelle i menneskers tænkning og adfærd. Ved at øge vores selvbevidsthed om vores egne META Programmer og være opmærksomme på andres, kan vi forbedre vores kommunikation, forståelse og personlige udvikling. META Programmer er et nyttigt værktøj til at skabe større fleksibilitet og tilpasningsevne i vores liv og relationer.

6.3.4.3 De vigtigste META-programmer for Den Fremragende Mellemleder

Den Fremragende Mellemleder ser og anvender META-programmerne ud fra to forskellige perspektiver helt i tråd med de netop beskrevne vigtige pointer ved brugen af de udvalgte META-programmer.

For det første er Den Fremragende Mellemleder i stand til at bevæge sig mentalt rundt i alle de udvalgte metaprogrammers hjørner og skalaer og anvende dem i sin kommunikation med andre og med sig selv. META-programmernes kaotiske dynamik og stadige vekselvirkning gør, at Den Fremragende Mellemleder konstant er på jagt efter at afkode omverdenens aktuelle META-programmer og anvende dem i sin kommunikation.

For det andet har de fremragende mellemledere nogle helt specifikke fællestræk i form af META-programmer, som de i særlig grad udnytter i deres lederfunktion, når de netop fremstår som fremragende og fremragendee mellemledere i ledelsessituationerne. 

De har fire helt grundlæggende META-programmer, som deres adfærd altid er præget af, og fem META-programmer, som de bruger mere situationsbestemt.

De fire grundlæggende META-programmer for de fremragende mellemledere er, at de er:

 • ”Eksternt refererende” frem for ”internt refererende”, 
 • de fremragende mellemledere er ”hen imod – orienteret” frem for ”væk fra”, 
 • de fremragende mellemledere ”Ser muligheder” frem for ”procedure”, og
 • de fremragende mellemledere er ”generelle” frem for ”specifikke”. 

De fem øvrige META-programmer for de fremragende mellemledere er, at de er:

 • ”sort by self” frem for ”sort by others”. De har også ”sort by team”. De sætter teamet højest og beslutninger tages med udgangspunkt i teamets resultater. Jf. model
 • ”Proaktive” frem for ”reaktive”. De går proaktivt på jagt efter observationer, der kan bruges til at skabe resultater og udvikle og teamet fagligt og personligt. 
  • Her under problemer, der skal løses
  • Udviklingspunkter, der peger fremad
  • Indhenter hver dag information fra personale, kollegaer og kunder
  • Her bruges personlige samtaler meget aktivt
  • MUS samtaler tages ekstremt seriøst
  • Der samles ikke sammen til samtaler. Der reageres med det samme og samtalen tages så hurtigt som muligt
   • ”Muligheds orienterede, handlekraftige, og løsningsorienterede”. De tager tyren ved hornene, når en opgave først er observeret.
 • ”Udadvendte”. Det gælder specielt ved bilaterale samtaler.
 • ”Eksternt refererende”. Det gælder specielt ved personlige samtaler

De øvrige metaprogrammer for Den Fremragende Mellemleder ligger mere spredt, hvorfor et mønster ikke kan påvises her.