6.6. Yesterday: Formulerer en vision og gør den til gårsdagens resultater

6.6.1. Up Time Trance

Opfattelsen af tid har stor indflydelse på den måde, som vi opfatter virkeligheden på. Ved aktivt at lytte efter og benytte de tidsangivelser en person benytter i sin kommunikation og beskrivelse af sine oplevelser, kan man ved skift af tidsangivelser og valg af andre tidsangivelser understøtte den forandring, der ønskes. Dette gøres ofte via den såkaldte up-time samtale form – Up-time trance.

I modsætning til Down-Time Trance så gennemføres Up-Time trance normalt som en ganske almindelig samtaleform, hvor personen faktisk tror, at de er til stede, selvom de er på vej til eller er i ”drømmeland”.

Det sker helt naturligt for os, fx når vi ser Tv. En rigtig god film drager os ind i fortællingen, og vi identificerer os måske endda med en af filmens hovedpersoner. Det sker også når mellemlederen fortæller om en fremtidig vision og forestilling om, hvordan det vil være at arbejde i den ny organisation, når den er implementeret. Jo bedre lederen er til at beskrive og fortælle om den ny verden, jo mere drages vi ind i den og begynder måske også selv at danne vores billeder af den. 

Når du oplever en “Up-time trance”, har din hjernebølgeaktivitet højst sandsynligt ændret sig fra en standard “Beta Brainwave” til enten en “High Beta Brainwave” eller en “Gamma Brainwave”, som giver dig mulighed for lettere at fokusere på, hvad der sker. *udenfor* dig selv.

Når du oplever en “Downtime Trance”, har din hjernebølgeaktivitet højst sandsynligt ændret sig fra det, vi kalder en “Beta Brainwave” (hvilket blot betyder, at du oplever en standard vågen bevidsthed), og er gået over til enten en “Alpha Brainwave” (som dybest set er en let til medium trance) eller en “Theta Brainwave” (som grundlæggende er en medium til dyb form for trance), som giver dig mulighed for lettere at genkende og fokusere på, hvad der sker *inde i* dig selv.

Hypnose er simpelthen den bevidste brug af disse to former for trance, som et værktøj, til at hjælpe os selv og eller andre med at nå vores mål i livet.

6.6.2. Deep Trance Identification

Deep Trance Identification (DTI) er en teknik inden for Neurolingvistisk Programmering (NLP), der handler om at studere og adoptere de karakteristika, adfærdsmønstre og måden at tænke på, som en person, ofte en vellykket eller dygtig person, udviser. Det indebærer at gå ind i en dyb trance-lignende tilstand for at opnå en fordybelse i ens egen eller en anden persons verden.

Her er nogle nøglepunkter ved Deep Trance Identification:

Dyb Trance: Processen indebærer ofte induktion af en dyb trance-tilstand, hvor den berørte går ind i en tilstand af øget opmærksomhed og fokus. Dette kan hjælpe med at øge følsomheden over for detaljerne i ens egen adfærd eller den specifikke adfærd i den person, der studeres.

Adoptering af Mønstre: Målet er at “adoptere” eller internalisere de mentale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige mønstre hos en selv (når det drejer sig om at overføre succesmønstret til andre områder) eller hos den person, der studeres. Dette kan hjælpe berørte med at udvikle nye måder at tænke, føle og handle på, der ligner den modelpersonen.

Indlæring ved Imitation: DTI antager, at man kan lære ved at efterligne andre, især dem der har succes eller ekspertise på et bestemt område. Dette er baseret på ideen om, at ved at antage de samme mønstre som en ekspert, kan man opnå lignende resultater. Som tidligere nævnt gælder det også hvis man ønsker at overføre egne succesmønstre til andre adfærdsområder, hvor man selv kan have gavn af det.

Forståelse og Integration: Processen indebærer ikke kun at kopiere adfærd, men også at forstå de underliggende tankemønstre og overbevisninger, der driver den ønskede adfærd. Dette hjælper med at skabe en mere dyb og vedvarende ændring.

Det er værd at bemærke, at DTI er kontroversielt og ikke nødvendigvis anerkendt af alle inden for NLP-fællesskabet. Nogle mener, at det kan være effektivt, mens andre mener, at det kan være problematisk, især hvis det ikke udføres korrekt eller etisk. Som med enhver teknik er det vigtigt at forstå og respektere de etiske retningslinjer og ansvar i brugen af ​​NLP-teknikker som DTI.

6.6.3. Teleological design

Teleologisk Design, også kendt som Målorienteret Design, er et kraftfuldt begreb inden for NLPTM. Det refererer til processen med at fastsætte og opnå mål ved at fokusere på det ønskede resultat og arbejde baglæns for at skabe en klar og handlingsorienteret plan.

I Teleologisk Design lægger vi vægt på at forstå det ønskede tilstand eller resultat med størst mulig klarhed. Dette indebærer at stille specifikke spørgsmål for at definere, hvad personen eller organisationen ønsker at opnå, og hvordan det vil se ud, når målet er succesfuldt opfyldt. Ved at visualisere slutresultatet i levende detaljer kan individer afstemme deres tanker, følelser og handlinger for at bevæge sig i retning af deres mål.

Når det ønskede tilstand er etableret, guider NLPTM-udøvere individer gennem en række trin for at udvikle en effektiv strategi. Denne strategi er designet til at bygge bro mellem den nuværende tilstand og den ønskede tilstand, med hensyntagen til de tilgængelige ressourcer, potentielle forhindringer og foretrukne lærings- og kommunikationsstile.

Gennem hele processen opfordres individer til at trække på deres interne ressourcer og kreativitet. NLPTM anerkender, at alle besidder unikke styrker og evner, der kan udnyttes til at opnå deres mål. Ved at udnytte disse ressourcer kan individer opbygge tillid og motivation, hvilket fører til større succes.

En af de centrale aspekter af Teleologisk Design er dens fleksibilitet. NLPTM erkender, at mål kan ændre sig eller udvikle sig, når individer skrider frem på deres rejse. Derfor tillader tilgangen en kontinuerlig evaluering og tilpasning, så det ønskede resultat forbliver i overensstemmelse med individets værdier og aspirationer.

Derudover kan Teleologisk Design anvendes på tværs af forskellige områder, såsom personlig udvikling, erhvervsliv, uddannelse og sport. Processen giver individer og organisationer mulighed for at tage styringen over deres skæbner og skabe det liv, de forestiller sig.

Sammenfattende giver Teleologisk Design i NLPTM en dynamisk og målorienteret tilgang til at opnå succes. Ved at fokusere på det ønskede resultat, udvikle effektive strategier og trække på interne ressourcer kan individer og organisationer navigere deres vej til bemærkelsesværdige præstationer. Gennem denne proces hjælper NLPTM folk med at udfolde deres sande potentiale og skabe et meningsfuldt og berigende liv.

6.6.3.1. Teleologisk Design – en kort beskrivelse

Teleologisk Design kan beskrives ved, at vi står EFTER vi har opnået vores mål og ser tilbage på det vi har gennemgået og bedrevet. Vi ser, at vi når målet, og at vi glæder os over at have indfriet målet. Vi ser tilbage, og ser det delmål, der ligger umiddelbar før målet. Det er det tredje delmål, før det kommer det andet delmål, og før det andet delmål kommer det første delmål. 

Før det første delmål ligger nutiden, men vi ser tilbage på nutiden fra vores ståsted, som ligger efter målet og fejringen af målet. Nutiden og delmål omtales i datid, og vi ser tilbage på nutiden fra vores ståsted, hvor vi også ser tilbage på fejringen af at vi indfriede målet. 

I forbindelse med, at vi sætter disse fem punkter op i vores hukommelse ved hjælp af samtaler med vores coach, ser vi tilbage på de fem punkter, hvoraf fire af punkterne er mål eller delmål. Vi omtaler hvert punkt i datid, og vi husker naturligvis at beskrive målene både visuelt, auditivt og kinæstetisk. Det vil sige, med billede, lyd, ting vi føler og ting vi mærker. 

Det første delmål bliver vores første skridt i retning af vores ultimative mål. Det skal ikke være for ambitiøst. Det skal være et mål, som vi relativt nemt kan opnå. Vi skal i gang på en god måde.