6.2.3.1. PS+

6.2.3.1. PS+

Present State + er en essentiel del af “Satisfaction Cycle®” inden for Neuro Lingvistisk Programmering. Det refererer til den nuværende positive oplevelse eller ressource, som en person eller organisation allerede har, og som fungerer som et værdifuldt udgangspunkt for at identificere og fastsætte nye mål.

I “Satisfaction Cycle®” begynder vi med at anerkende og udforske den positive oplevelse eller ressource, der allerede eksisterer. Dette kan være en succesfuld præstation, en tidligere tilfredsstillende oplevelse eller en kompetence, som personen eller organisationen allerede besidder.

For at lægge Present State + helt fast og forstærke den positive oplevelse anvender vi visuelle, auditive og kinæstetiske ankre. Visuelle ankre kan være billeder eller symboler, der repræsenterer den positive oplevelse. Auditive ankre kan være lyde eller ord, der er knyttet til følelsen af succes. Kinæstetiske ankre kan være fysiske bevægelser eller berøringer, der forstærker den positive tilstand.

Når vi bruger ankre i forbindelse med Present State +, forankrer vi den positive tilstand i personens eller organisationens sind og krop. Dette gør det muligt at genkalde og trække på denne positive ressource, når der opstår udfordringer eller når nye mål skal opstilles.

Ved at dykke ned i Present State + og forstærke den med visuelle, auditive og kinæstetiske ankre, får vi en bedre forståelse af, hvad der fungerer godt, og hvordan disse succeser kan overføres til andre områder af livet eller arbejdet. Det giver os også mulighed for at genkalde de ressourcer og styrker, som personen eller organisationen allerede har demonstreret, og som kan bruges som fundament for at opnå endnu større succeser.

Present State + er ikke kun en selvfølgelig faktor, men også et vigtigt aspekt inden for NLP-coaching og terapi. Det er med til at skabe en positiv og inspirerende atmosfære, hvor klienten føler sig motiveret til at udforske og udvide deres potentiale.

Ved at anerkende og forstærke Present State + med visuelle, auditive og kinæstetiske ankre kan vi opnå en kraftfuld forandring og skabe en positiv indflydelse på personlig og professionel udvikling. Det giver os mulighed for at udnytte allerede eksisterende styrker, ressourcer og kompetencer for at opnå nye og ambitiøse mål og sikre en mere tilfredsstillende og succesrig rejse fremad.

6.2.3.2. DS+

Desired State + er en central del af “Satisfaction Cycle®” inden for New Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Det refererer til det ønskede fremtidige mål eller tilstand, som en person eller organisation stræber efter at opnå.

I “Satisfaction Cycle®” er det vigtigt at tydeliggøre og præcisere det ønskede resultat med så stor detaljegrad som muligt. Vi bruger visuelle, auditive og kinæstetiske ankre til at forstærke og forankre det ønskede mål i personens eller organisationens bevidsthed.

Visuelle ankre kan være billeder eller symboler, der repræsenterer det ønskede resultat. Auditive ankre kan være lyde eller ord, der er knyttet til følelsen af at nå målet. Kinæstetiske ankre kan være fysiske bevægelser eller berøringer, der forstærker den positive tilstand, når målet er opnået.

Ved at arbejde med Desired State + og forstærke det med ankre, skaber vi en stærk motivation og retning for personen eller organisationen. Det ønskede mål bliver et klart billede af, hvad der skal opnås, og hvordan det vil føles at være der.

Når Desired State + er klart defineret og forankret med ankre, kan det bruges som en kraftfuld drivkraft for at tage konkrete skridt mod målet. Det fungerer som en målstyringsmekanisme og guider beslutningstagning og handlinger for at bevæge sig i retning af det ønskede resultat.

Det er også vigtigt at bemærke, at Desired State + kan udvikle sig og ændre sig over tid. NLP anerkender, at mål kan justeres eller udvides, når personen eller organisationen bevæger sig gennem deres rejse mod succes.

Ved at arbejde med Desired State + og forstærke det med visuelle, auditive og kinæstetiske ankre, giver NLP en stærk ramme for at opnå succes og tilfredsstillelse. Det giver mulighed for at omsætte intentionen til handling og forvandle drømme til virkelighed. Med klarhed, motivation og fokus bliver Desired State + en afgørende faktor for at skabe den ønskede fremtid og opnå dybt tilfredsstillende resultater.

6.2.3.3. Solution experience

“Solution Experience” (Løsningsoplevelse) er en afgørende del af “Satisfaction Cycle®” Neurolingvistisk Programmering (NLP). Det refererer til processen, hvor en person eller organisation forestiller sig at være i det ønskede mål eller tilstand og udforsker de positive oplevelser og repræsentationer forbundet med denne tilstand.

I “Satisfaction Cycle®” begynder vi med at identificere det ønskede mål, også kendt som “Desired State” (Ønsket Tilstand) eller DS. Når Desired State er klart defineret, træder “Solution Experience” ind i billedet som en måde at forstærke og forankre målet.

Under “Solution Experience” processen bliver personen eller organisationen bedt om at forestille sig at have nået Desired State. De bliver opfordret til at udforske, hvordan det vil se ud, hvordan det vil føles, og hvordan det vil lyde, når de har opnået deres ønskede mål. Det handler om at skabe en levende og overbevisende mentalt billede af succesen.

Dette indebærer brug af visuelle, auditive og kinæstetiske repræsentationer og ankre. Visuelle billeder hjælper med at skabe en levende mental film af at være i det ønskede mål. Auditive repræsentationer er knyttet til de positive lyde og ord, der er forbundet med succesen. Kinæstetiske repræsentationer er de følelser og fysiske oplevelser, der er til stede, når Desired State er nået.

Ved at udforske Solution Experience forankres Desired State dybt i bevidstheden, og det bliver lettere at opnå målet, da det føles mere virkeligt og opnåeligt. Det bidrager også til at styrke motivationen, da personen eller organisationen oplever de positive konsekvenser af at opnå Desired State.

NLP’s Solution Experience giver en kraftfuld metode til at arbejde med at opnå mål og skabe positive forandringer. Det er et redskab til at skabe en stærk forbindelse mellem den nuværende tilstand og det ønskede mål og gøre rejsen mod succes mere engagerende og tilfredsstillende. Ved at visualisere og udforske succesen på forhånd bliver det lettere at tage de nødvendige skridt for at nå målet og skabe den ønskede fremtid.

6.2.4. Ankring

I NLP (Neuro-Linguistic Programming) spiller ankre en væsentlig rolle i at skabe og aktivere ønskede mentale og følelsesmæssige tilstande. Ankre kan defineres som forbindelser mellem en bestemt stimulus (såsom en lyd, et ord, en gestus eller en mental repræsentation) og en tilstand (følelse, adfærd eller tanke). De bruges til at skabe en forbindelse mellem en specifik stimulus og den ønskede tilstand og kan hjælpe os med at fremkalde ønskede ressourcer eller ændre uønskede reaktioner.

For at opnå rapport er det nyttigt at være opmærksom på følgende principper og teknikker:

  • Etablering af ankre: Vi vælger en specifik stimulus, såsom en lyd, en berøring eller en mental repræsentation, og forbinder den med den ønskede tilstand. Gentagne gentagelser og sammenkoblinger af stimulus og tilstand hjælper med at etablere et stærkt anker.
  • Ankerkontekst: Konteksten, hvor ankeret etableres og aktiveres, påvirker dets effektivitet. En tilstand af fokus, opmærksomhed og engagement kan forbedre ankerets virkning.
  • Ankres placering: Placeringen af ankeret på kroppen eller i rummet kan påvirke dets effektivitet. Vi vælger en placering, der føles naturlig og meningsfuld for os.
  • Forankringsteknikker: Vi kan justere stimulusens intensitet, variere ankerets timing og gentage ankerets aktivering for at forstærke dets virkning.
  • Aktivering af ankre: Når ankeret er etableret, aktiveres det for at fremkalde den ønskede tilstand. Vi udsætter os selv for ankerstimulus og er opmærksomme på den tilstand, der er forbundet med ankeret.
  • Ændring og omlægning af ankre: Uønskede ankre kan ændres eller omlægges. Dette kan gøres ved at ændre ankerets stimulus eller tilknytning til en ny tilstand.

Ankre er et kraftfuldt værktøj til at styre og ændre vores mentale og følelsesmæssige tilstande. Ved at lære at etablere og aktivere ankre kan vi få større kontrol over vores reaktioner og opnå ønskede ressourcer og resultater.

Det er vigtigt at bemærke, at anvendelsen af ankre kræver øvelse og bevidsthed. Arbejde sammen med en kvalificeret NLP-praktiker eller træner kan hjælpe os med at lære at anvende ankre på en effektiv måde og få bedst mulig udbytte af deres potentiale.

Ankre er et kraftfuldt værktøj inden for NLP til at aktivere ønskede mentale og følelsesmæssige tilstande. Ved at forstå og anvende principperne bag ankre kan vi øge vores evne til at styre vores reaktioner og opnå ønskede resultater. Gennem praksis og bevidsthed kan vi udvikle vores færdigheder inden for at etablere og aktivere ankre og bruge dem som en ressource i vores personlige og professionelle udvikling.