6.5.1. Swish

6.5.1. Swish

“Swish” er en kraftfuld NLP-teknik, der bruges til at ændre uønskede adfærdsmønstre eller tanker og erstatte dem med mere ønskelige og konstruktive reaktioner. Teknikken arbejder med det ubevidste sind og er særligt effektiv, når man udnytter sin GDS-oplevelse (Generative Desired State), som er det mentale billede af det ønskede resultat eller den ønskede adfærd.

For at anvende “Swish” -teknikken skal du først identificere det uønskede adfærdsmønster eller de negative tanker, du ønsker at ændre. Derefter skal du skabe det ønskede billede af dig selv, hvor du reagerer positivt og konstruktivt i den samme situation ved at bruge din GDS-oplevelse. Forestil dig, hvordan du gerne vil reagere i fremtiden, og forstærk dette billede i dit sind.

Næste skridt er at identificere et triggerbillede, der normalt udløser den uønskede adfærd eller tanke. Dette triggerbillede vil være dit anker for “Swish” -teknikken. Når du er klar, forestil dig triggerbilledet, men dæmp det gradvist i lydstyrke, lysstyrke og følelser. Gør det sort-hvidt og utydeligt, så det mister sin kraft.

Nu, i et hurtigt skift, “swishe” eller skub triggerbilledet væk ved at skifte til dit GDS-billede, hvor du reagerer positivt. Se dit GDS-billede blive større, skarpere og fyld dit sind, mens det uønskede billede bliver mindre, svagere og mere udtydeligt, indtil det forsvinder. Som en kraftfuld afslutning, eksploderer du det uønskede billede i et fantasifuldt billede, for eksempel ved at springe det i luften.

For at styrke effekten af “Swish” -teknikken anbefales det at bruge mindst fem stærke ankre i din tidligere GDS-oplevelser, der er stærkt forbundet med positive følelser. 

Disse stærke ankre vil forstærke og forankre den ønskede adfærd eller tanke endnu mere i dit ubevidste sind.

Gentag ”Swish” -teknikken flere gange med engagement og gentagelse for at træne dit sind til at reagere på den ønskede måde. Ved at bruge din GDS-oplevelse og de stærke ankre vil du opleve en kraftfuld forvandling, der kan føre til positive ændringer og mere ønskelige adfærdsmønstre i dit liv. 

Som med alle NLP-teknikker, kan det være gavnligt at arbejde sammen med en kvalificeret NLP-udøver eller træner for at få vejledning og støtte under processen.

6.5.1.1 Swish som biograf-øvelse

Swish er en stærk øvelse, der kan fjerne forbier og meget andet. Den kan gøres stærkere, ved at bruge nedenstående spørgedesign. Vi har fjernet højdeskræk, broskræk, eksamensskræk etc. ved hjælp af swish.  

  1. Indstil biografscenen: Forestil dig, at du sidder komfortabelt i en biografstol med den store skærm foran dig. Bemærk det mørke omkring dig, mens lyset dæmpes, og biografen er helt stille.
  1. Uønsket adfærdsscenen: På biografskærmen ser du en scene af dig selv, hvor du reagerer på den uønskede adfærd eller tanke, du ønsker at ændre. Bemærk, at scenen ikke er alt for stærk i lys, farver, lyde og følelser. Det er mere en diffus og udtydelig repræsentation af den uønskede adfærd.
  1. Filmkørsel baglæns: Nu, i stedet for at lade scenen for den uønskede adfærd fade væk, lader du biograffilmen køre baglæns. Se dig selv trække dig væk fra den uønskede adfærd, som om tiden går tilbage. Billedet bliver mere og mere udtydeligt, og lydene dæmpes gradvist, mens du bevæger dig tilbage i tid til det punkt, før den uønskede adfærd fandt sted.
  1. Skab GDS-oplevelsens scene: Fortsæt med at køre filmen baglæns, indtil du når det punkt, hvor du ønsker at ændre adfærd. Skift nu biografscenen til at vise en scene af dig selv, hvor du reagerer positivt og konstruktivt, som du gerne vil reagere i fremtiden. Forestil dig, hvordan du vil føle dig, se ud og opføre dig i denne ønskede adfærdssituation.
  1. Forstærk GDS-scenen: Forstærk GDS-scenen ved at gøre billedet større, skarpere og mere levende, mens du fortsætter med at køre filmen baglæns. Fyld biografskærmen med det ønskede billede af dig selv, der reagerer positivt, samtidig med at det uønskede billede bliver mindre, svagere og mere udtydeligt, indtil det forsvinder.
  1. Eksploder det uønskede billede: Som en kraftfuld afslutning kan du forestille dig, at det uønskede billede eksploderer på biografskærmen, for eksempel ved at springe det i luften eller på anden fantasifuld måde.
  1. Gentag fire gange mere: Gentag hele processen fra filmkørsel baglæns til eksplodering af det uønskede billede fire gange mere. Hver gang du gentager, svækkes den uønskede adfærd endnu mere, og den ønskede adfærd forankres stærkere i dit sind.
  1. Åbn øjnene: Når du er klar, åbner du langsomt øjnene, vender tilbage til den virkelige verden og bærer følelsen af den ønskede adfærd med dig.

Denne biograføvelse bruger den samme “Swish” -teknik som tidligere beskrevet, men nu med den nødvendige tilpasning, hvor den uønskede adfærd ikke forstærkes i lys, farver, lyde og følelser, men derimod gradvist svækkes og forsvinder. Det skaber en mere effektiv og velafbalanceret forandring i dit sind, da den uønskede adfærd gradvist erstattes af den ønskede adfærd. Som altid kan det være gavnligt at arbejde sammen med en kvalificeret NLP-udøver eller træner for at få vejledning og støtte under processen.