6.1.10 Fysiologi

I NLP (Neuro-Linguistic Programming) lægger man stor vægt på non-verbale fysiske udtryk, da de spiller en vigtig rolle i vores kommunikation og forståelse af andre mennesker. Disse udtryk kan omfatte kropssprog, gestikulation, ansigtsudtryk og stemmeføring. Ved at være opmærksom på disse non-verbale signaler kan vi få en dybere indsigt i en persons tanker, følelser og oplevelser.

Kropssprog er en afgørende del af non-verbal kommunikation. Det omfatter holdning, bevægelser, gestikulation og kropsposition. For eksempel kan en person med åbne og afslappede bevægelser signalere tillid og afslappethed, mens en person med anspændte og begrænsede bevægelser kan signalere usikkerhed eller ubehag.

Ansigtsudtryk er en anden vigtig del af non-verbal kommunikation. Vores ansigt kan udtrykke en bred vifte af følelser som glæde, vrede, overraskelse eller frygt. At være opmærksom på ansigtsudtryk kan hjælpe os med at aflæse og forstå, hvordan en person reagerer på en given situation.

Stemmeføring er også en vigtig indikator for non-verbal kommunikation. Toneleje, tempo, volumen og stemmens klang kan alle formidle forskellige følelser og betydninger. For eksempel kan en person med en rolig og afbalanceret stemme signalere tillid og autoritet, mens en person med en høj og anspændt stemme kan signalere nervøsitet eller vrede.

NLP lægger vægt på at observere og være opmærksom på disse non-verbale fysiske udtryk for at opnå en mere fuldstændig forståelse af en persons kommunikation. Ved at læse og tolke disse signaler kan vi bedre tilpasse vores egen kommunikation og skabe en dybere forbindelse og tillid til andre mennesker. Det kan også hjælpe os med at opdage eventuelle inkongruenser mellem en persons ord og deres non-verbale udtryk, hvilket kan give os værdifuld information om deres sande tanker og følelser.

6.1.11. Eksempler på non verbale udtryk

I de situationer, hvor modellerne agerer som fremragende mellemledere, hænger den verbale og non-verbale kommunikation fuldstændigt sammen. Vi taler om, at der er kongruens mellem den verbale og non-verbale kommunikation. Det modellerne siger hænger verbalt fuldstændigt sammen med det de viser non-verbalt. Begge dele understøtter den samlede kommunikation og det budskab, som de søger at kommunikere ud.

Ofte bruges hænder og arme til at positionere/placere de forskellige verbale statements i forskellige vinkler og afstande fra dem selv, størrelserne af de statements formes af hænderne, ligesom tidslinjer og processer illustreres ved hænder og armenes bevægelser. 

Tilsvarende dele af den non-verbale kommunikation bliver lejlighedsvis bragt i spil, som beskrevet nedenfor.  

Her følger tre eksempler:

1) Samtidig med at modellen siger: ”Jeg elsker at flytte folk fra A til B”, så flytter modellen sine hænder meget tydeligt fra højre til venstre, hvor han/hun viser, hvor A og B er. 

2) Samtidig med at modellen forklarer, hvordan hun indsamler, bearbejder og analyser og dernæst sammensætter og anvender informationer under et problemløsningsmøde, så viser hun processen non-verbalt med hænderne foran sig, hvordan de enkelte elementer indledningsvis er placeret og efterfølgende hvordan hun flytter rundt på dem, sammensætter dem på ny og finder god fællesløsningen på den udfordring, som blev drøftet.

3) Samtidig med at modellen forklarer processen om den måde han har indført en ny vagtplanlægning på, viser han med hoved, krop, arme og hænder hvor på den imaginære tidslinje han befinder sig. En tidslinje der går ca. 30 cm foran sig, fra hans venstre side til hans højre side. 

6.2. Act & ask: Agerer og stiller spørgsmål til alle involverede

6.2.0. Grin det varmer

Humor spiller en bemærkelsesværdig rolle i Neurolinguistic Programming (NLP) og har en dyb indvirkning på kommunikation, forandring og personlig udvikling. Inden for NLP erkender vi, at latter og glæde har en unik evne til at forbinde os på en dybere niveau med andre mennesker. Når vi griner sammen, skaber det en speciel form for forbindelse og tillid, der er afgørende for en effektiv coach-klient-relation.

Humor fungerer også som en naturlig isbryder og reducerer spændinger og modstand. Når vi står over for udfordrende emner eller situationer, kan en velplaceret joke eller en morsom observation bringe lettelse og gøre det lettere at håndtere og udforske dem. Det skaber en positiv og afslappet atmosfære, der giver mulighed for åbenhed og ærlighed, hvilket er afgørende for effektive NLP-sessioner.

En af de mest bemærkelsesværdige fordele ved humor er dens evne til at fremme kreativitet og fleksibilitet i vores tænkning. Når vi griner, frigives endorfiner i hjernen, hvilket forbedrer vores humør og giver os en følelse af velvære. Dette åbner op for nye perspektiver og løsningsmuligheder, hvilket er særligt vigtigt i NLP, hvor vi søger alternative og effektive metoder til at håndtere livets udfordringer.

Humor tjener også som en kraftfuld stressreducerende metode. Når vi ler, mindsker det vores stressniveau og giver os mulighed for at tackle situationer med større lethed og klarhed. Dette er afgørende, da NLP-arbejde ofte involverer at hjælpe klienter med at håndtere og overvinde stressende situationer i deres liv.

I undervisningen af NLP-teknikker er humor også en værdifuld ressource. Ved at præsentere komplekse begreber eller teknikker på en morsom og letforståelig måde hjælper det med at forbedre læringen og hukommelsen. Når vi har det sjovt og føler os glade, er vi mere tilbøjelige til at huske og integrere den viden, vi modtager.

Gennem humor kan vi også skabe positive tilstande hos mennesker. Når vi griner, frigiver vi endorfiner og føler os glade og afslappede. Dette skaber en gavnlig indflydelse på vores tanker, adfærd og resultater. I NLP er tilstande afgørende for vores evne til at handle og nå vores mål, og humor er en naturlig måde at skabe positive tilstande og tiltrække ønsket adfærd.

Endelig er humor en indgang til at forbinde os med vores ubevidste ressourcer. Nogle NLP-teknikker bruger humor, metaforer og analogier til at nå dybere ind i det ubevidste sind og bringe værdifulde indsigter og forandringer til overfladen. Dette åbner for en dybere forståelse af os selv og vores reaktioner, hvilket bidrager til vores personlige vækst og udvikling.

Det er dog vigtigt at huske, at humor skal anvendes med omhu og med respekt for den enkelte. Hvad der er sjovt for én person, kan være stødende for en anden. Som NLP-udøver eller træner er det afgørende at være opmærksom på klientens reaktioner og kun bruge humor på en måde, der er passende og støttende for deres proces. Når humor bruges med omhu og følsomhed, kan det være en kraftfuld vej til at skabe positive forandringer og dybere forbindelse i NLP-arbejdet.

6.2.1. Din stemme – Dit værktøj

Neuro Lingvistisk programmering (NLP) værktøjer kan anvendes til at forbedre kommunikation og påvirkning gennem stemme.

Variation i tonelejet spiller en afgørende rolle i at formidle følelser og budskaber. Taler du med diskant eller med bas. Varierer du dit toneleje mellem din egen diskant og din egen bas. De forskellige tonelejer af din stemme kan bruges til at udtrykke forskellige nuancer, hvor en høj tone indikerer entusiasme, optimisme eller overraskelse, mens en lavere tone kan signalere alvor, autoritet eller ro. Bevidst kontrol og tilpasning af dit toneleje i overensstemmelse med dit budskab styrker din kommunikative effektivitet.

Hastigheden, hvormed du taler, påvirker direkte opfattelsen af dit budskab. At tale langsomt kan anvendes til at skabe eftertænksomhed, vægt og tydelighed. Omvendt kan en hurtigere tale hastighed bruges til at udtrykke entusiasme, energi eller en følelse af hastværk. Bevidsthed om og justering af din talehastighed giver dig mulighed for at formidle dit budskab mere præcist.

Lydstyrken i din stemme spiller en rolle i at projicere selvsikkerhed og autoritet. En højere lydstyrke kan bruges til at udtrykke selvtillid og dominans, mens en lavere lydstyrke kan skabe en mere intim atmosfære. Det er essentielt at finde en balance for at undgå at virke for aggressiv eller for tilbageholdende.

Tydelig udtale og klarhed i stemmen er afgørende for en effektiv kommunikation. Undgåelse af mumlen, præcise udtaler og korrekt artikulation sikrer, at dit budskab bliver forstået korrekt af lytterne. At være opmærksom på klarhed og udtale kan styrke din evne til at kommunikere klart og tydeligt.

Udtryksfuldhed gennem stemmemodulation tilføjer liv og engagement til din kommunikation. Variation i tone, betoning af specifikke ord eller sætningsdele kan hjælpe med at formidle følelser og fremhæve vigtige punkter i dit budskab. Enstemmighed kan virke monotont, mens overdreven modulation kan virke påtrængende. Afbalancering af udtryksfuldhed er nøglen til effektivt stemmeudtryk.

Det er vigtigt at spejle den eller dem du kommunikerer med. I den forbindelse kan du anvende alle ovenstående stemmeværktøjer. God kommunikation med mange mennesker er ligesom kommunikation med et enkelt menneske helt afhængigt af, om du spejler den eller dem, du kommunikerer med.  

Disse aspekter af stemmekommunikation, når de anvendes bevidst, kan markant forbedre dine kommunikationsevner og hjælpe dig med at opnå ønskede reaktioner fra dine lyttere.