5. Den Fremragende Mellemleder – øvrige fællestræk

På tværs af de gennemførte interviews af de udvalgte modeller går der – ud over HAWKEYE-modellen – en række fællestræk igen i gennem samtlige Cases. Disse fællestræk er sammenfattet i følgende 6 underafsnit om de fremragende leder-oplevelser, modellernes overbevisninger og værdier, modellernes repræsentationssystemer, modellernes øjenbevægelser, modellernes fysiologi og modellernes META-programmer. 

5.1 De Fremragende leder-oplevelser

Fremragende ledelse er et resultat af en kombination af færdigheder, erfaringer og evnen til at navigere i komplekse og dynamiske ledelsessituationer. Gennem vores Case-interviews og -observationer har vi haft det fantastiske privilegium at lytte til deres fortællinger om deres egne ledelsesoplevelser og lære af deres erfaringer.

Under vores interviews blev vi inspireret af de fascinerende historier, som disse ledere delte med os. De fortalte om afgørende øjeblikke, hvor de stod over for store udfordringer, skulle træffe vigtige beslutninger eller motivere deres teams til at nå ekstraordinære resultater. Deres fortællinger afspejlede deres dygtighed, empati og evne til at skabe et positivt og engagerende arbejdsmiljø.

En fælles tråd i disse ekstraordinære ledelsesoplevelser var mellemledernes evne til at forstå og tilpasse sig deres medarbejderes behov og motivationsfaktorer. De var i stand til at læse kropssprog, udtryk og stemningsmæssige tilstande, for på den baggrund at tilpasse deres ledelsesstil og tilgang til hver enkelt medarbejder. De var lydhøre over for medarbejdernes bekymringer, ambitioner og mål, og de var i stand til at skabe et miljø, hvor medarbejderne følte sig set, hørt og motiverede.

En anden bemærkelsesværdig faktor i disse ledelsesoplevelser var mellemledernes evne til at skabe et rum for dialog og refleksion. De fremhævede vigtigheden af ​​at lytte og stille relevante spørgsmål, der førte til dybere samtaler om medarbejdernes potentiale, karriereaspirationer og personlige udvikling. De var dygtige til at skabe en atmosfære af tillid og åbenhed, hvor medarbejderne følte sig trygge ved at dele deres tanker og ideer.

Disse fremragende ledelsesoplevelser demonstrerer betydningen af ​​at udvikle en bevidsthed om medarbejdernes individuelle behov og motiver. Ved at skabe et inkluderende og inspirerende arbejdsmiljø formår disse mellemledere at bringe det bedste frem i deres teams og opnå ekstraordinære resultater.

I de kommende afsnit vil vi uddybe vores forståelse af disse fremragende ledelsesoplevelser og undersøge de NLP-overbevisninger, repræsentationssystemer og metaprogrammer, der ligger til grund for deres succes. Vi dykker ned i de specifikke strategier og tilgange, som disse ledere anvender for at skabe engagement, motivation og fremragende præstationer hos deres medarbejdere. Ved at lære af disse inspirerende rollemodeller og deres ledelsesoplevelser kan vi dermed berige vores egen og andres ledelsespraksis, som er målet med denne bog.

5.2 Modellernes overbevisninger og værdier 

Modellerne har en række fælles grundlæggende værdier og holdninger (i NLP-sprog kaldt BELIEFS (overbevisninger)) i forhold til at være en fremragende mellemleder.

Følgende fællestræk for Den Fremragende Mellemleder kan i uddrag nævnes:

Den Fremragende Mellemleder:

 • Sætter sig et klart mål, går efter dét og når det.
 • Møder altid medarbejdere og samarbejdspartnere med tillid (indtil det modsatte er bevist).
 • Lytter altid og er nærværende, er på
 • Skaffer et overblik gennem dialog med medarbejderen og tager udgangspunkt i deres verden
 • Følger op på sager under medinddragelse af medarbejderen.
 • Gennemfører bevidst en daglig dialog med alle medarbejdere.
 • Er altid åben og imødekommende.
 • ”Kan lide at folk udvikler sig”.
 • Hviler i sig selv, udstråler ro og er i balance (symmetrisk fysiologi).
 • Er altid ærlig og ordentlig.
 • Holder øjenkontakt og fokus.

Disse fællestræk stemmer i øvrigt godt overens med Case-virksomhedernes ledelsesgrundlag.

5.3 Modellernes repræsentationssystemer

De fleste modellers primære repræsentationssystem er det visuelle, huskede (Vh) ….de ser op til venstre. Nogle modeller er dog primært auditiv (Ah) … de ser ud til venstre. Det sekundære repræsentationssystem er det kinæstetiske (K) med en vis indre dialog (Ad) hos nogle få modeller. De fleste holder endvidere en god og intensiverende øjenkontakt med samtalepartneren uden at det virker for påtrængende. Øjenkontakten giver indtryk af, at ”jeg lytter og er interesseret i at høre og forstå, hvad du siger, jeg er klar”. Dette understreges af modellernes udprægede anvendelse af løftede øjenbryn (au2), let udspilede øjne (au5), rynkede øjenbryn (au4), smil (au12 og au13) under samtalen/interviewet. Det suppleres med naturlig, men også markant anvendelse af arme og hænder i understregningen af sprogets indhold. Her ses dog intet fællesmønster for modellerne, der syntes at have hver deres gestikulationsstrategi. Alle modeller har endvidere en rytmisk og varierende stemmeføring med naturlige kunstpauser, der følger den øvrige verbale og nonverbale kommunikation. Den Fremragende Mellemleder kommunikerer verbalt og nonverbalt fuldstændigt kongruent.

5.4 Modellernes øjenbevægelser

Modellernes øjenbevægelser variere meget.

En models øjenbevægelser svingede mellem se op til venstre og ud mod sit GDS billede (skråt op 30 grader, 45 grader til venstre) og efterfølgende ned ca. 45 grader ned mod højre drejende mod venstre 15 grader og tilbage igen.

En anden models havde følgende øjenbevægelser:

Vedkommende havde rigtig god øjenkontakt – fokus og så direkte på samtalepartneren og inddrog samtalepartnerens verden i samtalen ved flere eksempler.

En tredje models øjenbevægelser gik fra nederst til højre (K) til op lige ud (A) midt for og let opad (ca. 20 grader) V med god øjenkontakt med fokus uden at være stirrende) (au5).

5.5 Modellernes fysiologi

Modellernes fysiologi viste sig generelt på følgende måder under interviewene:

 • Åndedrættet hos alle modeller roligt og rytmisk. Alle modeller trak vejret primært fra brystkassen, idet to modeller ofte trak vejret ned i maven. En model trak vejret markant dybt lige før hvert svar, hvilket især var udtalt ved mere personligt følsomme spørgsmål.
 • Alle modeller anvender arme og hænder i udtalt grad i deres nonverbale kommunikation. Bevægelserne følger naturligt det sproglige indhold i takt med talehastighed og stemmeføring. Hver model har sit karakteristiske bevægelsesmønster til at konkretisere, afgrænse, vise trin for trin.
 • Hovedet bevæges naturligt i rolige bevægelser i takt med øjenbevægelserne, hvorved god øjenkontakt og fokus på samtalen og begge interviewer opretholdes. En enkelt af modellerne holdt hovedet let hældende mod venstre. Næsten alle modeller anvendte FACS au2 i deres nonverbale kommunikation.
 • Benenes stilling varierede. Enkelte modeller sad under hele interviewet med parallelle ben, andre skiftende til ben over kryds.
 • Næsten alle modeller holdt kroppen for det meste let foroverbøjet med armene støttende til armlæn og hænderne foldet eller gestikulerende. Flere bevægede dog i perioder kroppen roligt fra let bagud lænende (mod ryglæn) og fremad med arme på bord med ofte foldede eller gestikulerende hænder.

Alle modeller havde en rytmisk stemmeføring med moderat og med varierende talehastighed, med naturlige, i nogle tilfælde længere pauser og blødt tonefald (tonehøjden falden sidst i sætningen (kommanderende).

5.6 Modellernes Meta-programmer

I langt de fleste Case-interviews er specielt fem META-programmer gennemgående for modellerne:

De fem primære META-programmer for Den Fremragende Mellemleder er:

 • EKSTERNT REFERERENDE,
  • Både ved bilaterale samtaler og i samtaler med teams.
 • MULIGHEDS- og LØSNINGSORIENTERET,
  • Så snart de observerer en opgave, ”tager de tyren ved hornene” og går i gang med opgaven.
 • PROAKTIVE,
  • Går proaktivt på jagt efter observationer, der kan bruges til at skabe resultater og udvikle og teamet fagligt og personligt.
  • Her under problemer, der skal løses
  • Udviklingspunkter, der peger fremad
  • Indhenter hver dag information fra personale, kollegaer og kunder
  • Her bruges personlige samtaler meget aktivt
  • MUS samtaler tages ekstremt seriøst (Der samles ikke sammen til samtaler. Der reageres med det samme og samtalen tages så hurtigt som muligt
 • UDADVENDTE,
  • Både ved bilaterale samtaler og i samtaler med teams.
 • SORT BY OTHERS (TEAMS),
  • De sætter teamet højest og beslutninger tages med udgangspunkt i teamets resultater.

Et andet karakteristisk træk er, at Den Fremragende Mellemleder har evnen til at variere anvendelsen af META-programmerne ud fra den kontekst, som modellerne aktuelt befinder sig i. Det gælder for alle de undersøgte META-programmer.

Evnen til at spænde mellem META-programmernes yderpunkter og evnen til at variere disse kontekstafhængigt er afgørende for Den Fremragende Mellemleders kommunikationsevner.