1. INTRODUKTION

1.1 Forord

Ledere i dansk erhvervsliv og den offentlige sektor er under stadigt stigende ledelsesmæssigt pres. Omverdenens ofte kaotiske omskiftelighed – om det er finanskriser, ophedet arbejdsmarked med ekstrem efterspørgsel efter højtuddannede eksperter, lovindgreb eller reformer af den ene eller anden slags – udfordrer lederen til at søge den ultimative ledelsesstil.

Modeling er ét stærkt redskab til at finde og overføre netop de lederegenskaber, der kræves af moderne ledere i dag i virket som fremragende ledere.

Modeling handler om at finde de eksempler, der helt sikkert er fremragende ledelse. Vi interviewer en række ledere, og der tager vi brudstykker af fremragende ledelse, som vi til sidst sætter sammen til en model for fremragende ledelse. Modellen for Den Fremragende Mellemleder kalder vi HAWKEYE.

Derfor har vi valgt indledningsvis at rette blikket mod fremragende ledelse i Danske Banks kapitalforvaltningsafdeling, hos Håndbogklubben YDUN95 og på Psykiatrisk Center Ballerup med fokus på fremragende ledelse af højtuddannede eksperter.

Vi søger ind til HVAD fremragende ledelse er, og hvad lederen gør, når lederen udøver fremragende ledelse. Vi finder netop det mønster og den model, som andre gode ledere kan benytte for at blive fremragende. Samtidigt lægger vi op til et kursus i fremragende ledelse, hvor vi underviser i modellen for fremragende ledelse HAWKEYE.  

HAWKEYE er en ledelsesmodel for fremragende ledelse, som på overfladen er enkel og pædagogisk, men som har utroligt mange lag. Vi vil gerne rette en varm tak til alle bidragsydere i relation til vort projekt. Dette gælder ikke mindst vores interviewpersoner, som beredvilligt har stillet sig til rådighed i en travl tid. Vi håber samtidigt, at de har fået noget med på vejen.

Vi ønsker alle god læselyst.

Stig Brammer Jensen      &      Erik Schwensen